Afegim unes quantes paraules i expressions ben nostres. Pot ser que hi pugui haver alguna errada ortogràfica que caldrà corregir i polir-ho tot plegat. En tot cas, tots les coneixem prou bé.

Ens agradaria poder fer una trobada per a parlar-ne i aprofondir en aquests aspectes de la nostra lingüística fins fa quatre dies.
Coneixeu algun conferenciant que ens pogués enriquir un debat sobre aquest afer ?. Feu-nos-ho saber.

Embarcar (enredar)

Llussar

Cloc-i-piu

No arrencar cella

Tres canes gran

Cap-tiró, antara, partió

Arreplegar, a grapats i a postres, un registe

La mitra ceba, la clenxa

Viñaza

Menescal

Derna, gleva

Fer la llesca, fer l´arquet

Batedora (safreig)

Amanir

Burxoc

Establada, gallinaza

La txapolina

GESAROL, GAMADIN

Color de gos quan fuig

Lloca (fruita)

Senatxo, samaler, ferrada

La massa i els tascons

Llaurador, lliurador

Panilla, notari

Bitllot, quadro

Jugar a pilota

Anar amb el cèrcol

Baldufa, galgarí

Jugar a l´Acluca

Jugar als geps

Jugar a la cenella

Jugar a la Mulangera (Bulangera?)

Jugar a les Enxanques

Anar al pedalet, pel mig del qudro, pel damunt del quadro

Ventallot, clatellada

Solesma, calitja

Badejo, pataques, rosta

Naltros, valeros

El pàmpol (de la vela)

Els barrals, les portadores, la cornalera, empostissats

El fanal, el forcat, la llinya, la pollegana

Engrut, sutja

Tirar de veta

Ni un pa a la post

Una brasa de sol, a punta de dia, a hora de pagesos, l´hora vella

Amb els pixats al ventre

El sofre, la barriguera, el bosset, la civadera, els reculans, ….

Espodassar

Grillar

Arronçar, ablati´s

Rebordonit, botons de rebordonit

Trencar per allí i llavors anar cap …..

Encabat

Rompre

El feç, els xapo, les graupes, la post, …

Fer ú, fer boca-cul

Despusair

El trot, el defora, la roba, el rafal, els fogons

Encabalgar

Els pormodos, la bussarrera, embancar

El tinell, la vora de foc, l´ascle, asclar

Cap d´amunt, cap d´avall

La mija lliura, la lliura, la mitra terça

Els rebotims, la bruma, la soca

La gorfa, el finestral, el llivant, la corriola

Els panyos, la brusa

La carrerada, el caminal, la trilla

Avarnagat, capcigrany

Ca! , a tort i a dret

Redolta, rabazo, rabassa

En debades

Fadrí, madrina, padrí, padrina

Gatim, grassot, pàmpo, esgatimarl

Pegar, batre, vermar

Trona (de garrofer)

Acomboiar

Botzeguins, espardenyes, camions

Anar a BUSCAR el pa

SON padrí, padrina

Una fulla de sopes

Esgronar, escorrialles

Txepellina

Rebeijar-se

Trits, ranxo

Fer bondad

Faram (de gossos), jaç

Alego

Fer rolo

Ensumar

Volta´l

Emprendre´s

Vet-u-aquí

Ajocar, apocador, anar a joca

Aigua a cimals

Trespol, cairats, llates, candís

Fer la via

Surriaca

surtir al terme

Arribar al damunt

Encabir, no mirar prim

Tenir traça

Matxucar

L´hora cauta

Sur dolía (l´aigua)

Envescar

Etzegallada

Escallot

No estar per orgues

Estar de primera

La roba de sota

Soroll de portadores

Anar al coll-i-bè

Sabó mol, lleixiu

Upa! Up-Alà

Afegim també els comentaris que ens vau fer a l'article Parules amb fesomia pròpia:

-M'he quedat "enrrebenat", que vol dir m'he quedat congelat, mor de fred.
-"No passis qui mira" mon padrí ho deia així, que vol dir no pateixis.
-Baledre = xerraire o escandalòs
-"enxautar" = agradar (normalment el menjar, quan hom no té gana: "No se li enxauta res".
-"etzimbori" = Trasto, andrómina.
-"pecar" = sospitar (No se sap qui ho ha fet però pequem que ha sigut Joan). El significat comú ja sabem que és un altre.
-"pitjar" = l'acte sexual (al diccionari, premer, atapeir, apretar...)
-"colga" = malendreçat, mal planxat, etc. Al diccionari = placenta.
-"sivillanu" = motxo, que no pot tenir fills.
-''marmanyera'', es una persona que tot ho sap i enten de tot.
-''devenador'', persona que sempre canvia de lloc.
-''engorronir''., fer el dropo, vagajar
-''ets més curt que un nus''
-''ets mes ruc que pixar cap dalt''
-''s'ha de fer fusta o redolta''
-''aquell foteria les ferredures d'un cavall corrent''
-''fota-li foc que es de Reus''

-"mai sigui", que vol dir almenys.
-''redera'' = darrera
-''gavinet'' = ganivet

-''Aqueixa'' = Aquesta

-Pataques-Patates
-Vellanes-Avellanes
-Umetlles-Ametlles
-Sucot (insult)
-Ubergínia-Albergínia
-Cunya-Cuina
-Vejoques-Mongeta tendra

-Reburdunit-coliflor