http://www.lapinedaplatja.info/html/noticia.cfm?id=385&idioma=CAT

Aqui hi trobareu el programa de festes.