RECORD DE LES TROBADES MENSUALS DELS SOCIS VETERANS DE LA SOCIETAT JOVENTUT CATOLICA DE VILA-SECA

VILA-SECA, NADAL DE 2003

Son  d'esquerra a dreta :

Josep Malapeira Xatruc, pere Poblet Torredemé, Josep Morell, Ramon Farriol Clavé, Joan Farriol Clavé, Joan Poblet Graset