Foto cedida per  la familia Badia Aranda

 

Creiem que ni ha mes de fotos d'aquest dia , si la tens enviala.