No cal destruir llocs de treball per sortir de la crisi...

16 Ago 2009

Així ho ha vist l'empresa del sector de la indústria auxiliar de l'automoció CIMOS, de la malhauradament coneguda ciutat bosniana de Srebrenica.

Amb una gestió correcta dels recursos humans, i cercant mercats alternatius al de l'automoció, CIMOS manté els seus 100 treballadors, i te plans per crear nous llocs de treball, malgrat un primer trimestre del 2009 poc encoratjador. La direcció de CIMOS ha valorat el que significa tenir un lloc de treball per part dels veïns de la població on està radicada, i ara recull els fruïts.

Malauradament, el nostre teixit empresarial no ho veu de la mateixa manera, i anem acomiadant als treballadors i creant pobresa en comptes de riquesa.

Més informació en aquest article.