Entre les plagues i afliccions que al camp solen oprimir, a Vila-seca, a l’entorn pagès, sovint recordem encara l’any del fred, que va ser el 1956, és a dir, que fa més de 50 anys, com si fos tota una vida, l’altra vida, la d’aquest poble quan vivia quasi exclusivament de l’agricultura. Però abans de l’any del fred, el món pagès local, recordava els anys de la secada, no la sequera com es diu ara, com una altra de les plagues i afliccions que van oprimir el camp vila-secà.

 

            Els anys de la secada van ser a la dècada del 1940 (300 mm de pluja) al 1950 (389 mm.), durant una bona part dels quals la pluja va fer vaga a les nostres contrades i va portar en conseqüencia  que la majoria de les mines van deixar de rajar i molts pous també es van quedar sense aigua.

  (Segueix)