M'ha arribat això al correu, és un anònim (i li dono el valor de tal) però no se fins a quin punt te part de raó, vosaltres mateixos ja direu que en penseu:

TOTHOM QUI SENTI ALGUNA PREOCUPACIÓ PER LA SEQUERA QUE PATIM QUE LLEGEIXI I QUE ARRIBI AQUEST COMUNICAT A TOTHOM SI US PLAU! SI ÉS QUE US HO VOLEU CREURE CAL DESTAPAR L'EXISTÈNCIA DE LES AVIONETES

ANTI-PLUJA!

LA SEQUERA QUE ESTEM PATINT A CATALUNYA POC TÉ A VEURE AMB EL CANVI CLIMÀTIC!

<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-4249422-1";
urchinTracker();
</script>

 

 (Segueix)