D’ençà que va arribar la democràcia i especialment des del restabliment de la Generalitat de Catalunya, alguns dels mots usuals, van ser proscrits. Un d’ells és el terme «província» i crec no anar errat si els promotors d’aquest confinament van ser i segueixen sent, especialment els professionals de la informació.

            El mot maleït va ser substituït per «demarcació» com a suplent més habitual, però també s’ha anat emprant «circumscripció», «jurisdicció» i especialment, al nostre cas «comarques tarragonines». Semblava com si canviant els noms ja fèiem la nostra particular divisió territorial.

 (Segueix)