L'any 1147, Ramon berebguer IV organitzà una expedició per conquerir Almeria, ciutat refugi de pirates musulmans. Galceran de Pinós, fill dels senyors de Bagà, fou nomenat almirall de la flota.

La incursió en contra dels sarraïns esdevingué tot un èxit, però Galceran i el seu company, el Cavaller Sancerní, caigueren en poder d'aquests últims i van ésser fets presoners. El rescat demanat per l'enemic fou considerable i molt dificil de reunir:

Cent mil dobles d'or

Cent caballs blancs

cent vaques

Cent peces de brocat de Tuïr anomenta "auris"

Cent donzelles verges.

En poc temps, els Senyors de Pinós aplegaren dobles, brocat, vaques i cavalls, però faltaven les donzelles.

Però les donzelles, com les reunirien d’entre els seus vassalls? .

Després de pensar-s’ho molt van decidir que les cases on hi hagués tres donzelles en donarien dues, les que en tinguessin dues en donarien una, i entre les que només en tinguessin una es faria un sorteig per veure quina seria lliurada per proveir el rescat. Per fi, el seguici marxà cap a Vila-seca, on s’havia d’embarcar.

Mentrestant, les súpliques de Galceran i Sancerní als seus respectius patrons, Sant Esteve i Sant Genís, van ser escoltades, i alliberat miraculosament de la seva presó, es va trobar de sobte a la platja de la Pineda de Vila-seca amb tota la comitiva del rescat, que amb gran sorpresa i alegria va celebrar l’esdeveniment.

Galceran regalà a totes les donzelles vestits de color verd i vermell, que són els colors dels Pinós, i va alliberar les seves famílies del tribut de remença”.

Heus ací la llegenda del salvament de les cent donzelles i de Galceran de Pinós mateix per obra del protomàrtir. A Vila-seca aquest es el motiu de celebració de la nostra festa major d'estiu.