Aixó només ho arreglem entre TOTS, i TOTS va en majúscules...

24 Mai 2010

Si només es dediquen a retallar ... Al final no hi haurà de què retallar (o potser sí ... Quedaran les SICAV!)

S'ha de ser més creatiu, i repasso els punts que s'han de tenir en compte si volem tirar endavant:

1. Reducció de la despesa pública (el que acaba de fer el Govern, però que es podria ampliar a eliminar jubilacions vitalícies per polítics que es retiren de la política però encara estan en edat de treballar, en què els càrrecs públics no puguin fer col.lecció de càrrecs en l'Administració i les empreses públiques, ...)

2. Reforma Laboral (senyors, el de treballar 40 hores setmanals s'ha de revisar, ja que el treball és un bé escàs ... 35 hores setmanals no estaria malament ... Això sí, que les administracions persegueixin a totes les subcontractes que contracta, i revisi que ningú treballi 80h per un salari pensat per 40h, que hi ha molt negrer, jo per negar-m'hi, a l'atur estic).

3. Reforma del sector bancari i financer (que flueixi el crèdit per incrementar el consum i les inversions, que es posin mesures per aturar futures possibles bombolles especulatives ,...)

4. Reforma Tributària (no només l'IVA al 18% ... Reviseu Patrimoni, SICAV, tabac, gasolina, copagament sanitari ,...)

Aquí ens toca aguantar a tots, i quan es diu tots és TOTS (inclosos els polítics i els banquers).