Tot un clàssic de les nits d'estiu: el camió de la brossa a altes hores de la matinada.

Gaudiu dels buuuufs, fiiuuusss, nyeeeecs, broooooms i croooocs, en una cadencia sonora d'un minut per cada contenidor buidat (en són quatre al meu tram de carrer).