Més de la meitat dels beneficiaris del Pagament Únic cobraran els ajuts a finals de mes

18 Gener, 2007 07:17
Publicat per josepro, General

Des de l' Oficina de Comunicació i Premsa del DAR he rebut aquest comunicat que , penso , pot ser interessant per alguns lectors .Per això o copio i enganxo al nostre blog.

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural han aconseguit avançar el procés de pagament dels ajuts agraris, que afecta al conjunt de la pagesia catalana. Aquesta és la primera vegada que la tramitació dels ajuts es fa mitjançant el Pagament Únic, un nou règim que consisteix en un pagament anual que ve determinat pels drets assignats als agricultors en base a la situació de cada explotació durant el període de referència 2000-2002.

Els tècnics del Departament han estat treballant durant les últimes setmanes en l’avançament del pagament dels ajuts, ja que el compromís inicial del DAR era ingressar els diners dels ajuts durant la setmana del 20 de febrer. Finalment, s’ha aconseguit accelerar l’execució d’una part dels pagaments, i per tant, més de la meitat dels beneficiaris del Pagament Únic cobraran a finals del mes de gener. La resta rebrà els imports corresponents en la data prevista. En total, el DAR distribuirà prop de 200 milions d’euros entre els 54.000 pagesos amb drets definitius.

Els productors que cobraran a finals de gener el Pagament Únic son aquells que han utilitzat la totalitat dels seus drets en la sol·licitud de Pagament Únic. El grup que cobrarà la setmana del 20 de febrer, en canvi, és més heterogeni i la tramitació dels seus ajuts és més complexa. Entre aquest col·lectiu, es troben els agricultors que no han utilitzat la totalitat dels seus drets i també aquells que tenen drets especials, bàsicament els ramaders.

Respecte a la comunicació als agricultors dels drets definitius de Pagament Únic que els han estat assignats, el DAR ha començat a enviar per correu les resolucions dels drets definitius que els corresponen i també la quantitat de l’ajut concedit. A les cartes, també es dóna resposta al resultat dels dos processos d’al·legacions anteriors, així com al resultat de la sol·licitud de drets a la Reserva Nacional.

El DAR ha realitzat aquesta tramesa de resolucions, en primer lloc, als agricultors amb assignació de drets que no han presentat sol·licitud de Reserva Nacional ni tenen cap al·legació que afecti les seves dades. En segon lloc, es tramet als agricultors que tenen al·legacions que els afecten i no han presentant sol·licitud de reserva nacional. I, finalment, als agricultors que han presentat sol·licitud de reserva nacional.

D’altra banda, i de forma paral·lela, el Departament està enviant les resolucions pertinents a aquells pagesos que no es van acollir en el seu moment al règim del Pagament Únic i que per tant, ara no tenen cap dret assignat.

Comentaris | 0 RetroenllaçOs
 

Comentaris

Afegeix un comentari
Un colom és un ocell o un mamífer?: