L' INFORMACIÓ RESPONSABLE

18 Gener, 2007 12:40
Publicat per josepro, General

La gent informada es gent culta .Gent que pot parlar i saber on es mou.

L’ informació permet comunicar-se a la gent i per això, amb el nostre deler de servir a la nostra comunitat cada dia ens esforcem en portar-vos noticies especialment properes a nosaltres , a vosaltres oients que ens escolteu des la mateixa Sta. Bàrbara o des de els pobles veïns.

Clar que no és fàcil , perquè l’ informació pot fer mal , pot provocar distorsions d’ enfocament

L’ informació sovint pot estar coaccionada, encotillada pels poders polítics , pels interessos econòmics o perquè no, de vegades pels mateixos interessos de l’ informador.

Que fa que seleccionem una noticia o un altra a l’ hora de publicar-la (l’ informador) o retenir-la i relatar-la , (el receptor.) ??

Si us hi fixeu , es un cúmul d’ interessos que fa, que tant informadors , com informats , prioritzem unes noticies en perjudici d’ unes altres.

Donar informació , fins i tot pot ser perillós , perquè els jutjats n ‘estan plens de casos de querelles per aquest tema.


L’ informació es qüestió també de confiança. De vegades tots sabem coses que, segons en quins cercles , no direm, per no trair aquesta confiança que s’ ha dipositat en nosaltres o perquè l ‘entorn on estem no ens mereix tampoc la confiança necessària per que sàpiga administrar aquesta informació

Em faig aquesta reflexió , avui a l ‘hora de començar perquè aquí , modestament ,en gestionem molta de informació. Una que ens arriba de professionals ,agencies , entitats, notes de premsa gabinets etc....altra , mes de carrer .Informació de la que en diem oficiosa , que cal confirmar perquè no està escrita en lloc i les paraules , com sabeu , se les emporta el vent i paper callen barbes.

Anem de cara a una època en la que rebrem , un altre cop , molta informació : El.leccions Municipals .Caldrà estar previnguts davant aquestes variables anteriorment exposades i altres que no se m’ acudeixen. Escoltem , llegim , opinem i sobre tot , prenguem decisions lluny i desmarcades d ‘altres conviccions que no siguin estrictament les nostres.

I per als que generem informació , que aquesta sigui realment responsable , saben el poder que te , l’influencia que genera entre la població i que no serveixi als interessos de ningú que no sigui el mateix poble.Al menys els polítics sempre diuen que es posen al servei d ‘aquest

Per tant el primer servei ha de ser aquesta informació veraç, certa , concreta i responsable.

Amics lectors , amics oients , confesso , finalment, que em retrec , perquè un cop mes penso en la responsabilitat que tenim , tots , els que donem , els que rebem , els que generem i els que administrem l’ informació.

Amb aquest neguit de pensar si faré o no faré be avui la meua feina comencen aquesta hora de El Nostre Mati .Un hora on us donem molta informació .Així dons , un altre dia començo , amb la seguretat que , es decanti cap on es decanti aquesta informació procuraré ser fidel al meu compromís de dir-vos- ho com m’ ho han dit.

Comentaris | 0 RetroenllaçOs
 

Més de la meitat dels beneficiaris del Pagament Únic cobraran els ajuts a finals de mes

18 Gener, 2007 07:17
Publicat per josepro, General

Des de l' Oficina de Comunicació i Premsa del DAR he rebut aquest comunicat que , penso , pot ser interessant per alguns lectors .Per això o copio i enganxo al nostre blog.

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural han aconseguit avançar el procés de pagament dels ajuts agraris, que afecta al conjunt de la pagesia catalana. Aquesta és la primera vegada que la tramitació dels ajuts es fa mitjançant el Pagament Únic, un nou règim que consisteix en un pagament anual que ve determinat pels drets assignats als agricultors en base a la situació de cada explotació durant el període de referència 2000-2002.

Els tècnics del Departament han estat treballant durant les últimes setmanes en l’avançament del pagament dels ajuts, ja que el compromís inicial del DAR era ingressar els diners dels ajuts durant la setmana del 20 de febrer. Finalment, s’ha aconseguit accelerar l’execució d’una part dels pagaments, i per tant, més de la meitat dels beneficiaris del Pagament Únic cobraran a finals del mes de gener. La resta rebrà els imports corresponents en la data prevista. En total, el DAR distribuirà prop de 200 milions d’euros entre els 54.000 pagesos amb drets definitius.

Els productors que cobraran a finals de gener el Pagament Únic son aquells que han utilitzat la totalitat dels seus drets en la sol·licitud de Pagament Únic. El grup que cobrarà la setmana del 20 de febrer, en canvi, és més heterogeni i la tramitació dels seus ajuts és més complexa. Entre aquest col·lectiu, es troben els agricultors que no han utilitzat la totalitat dels seus drets i també aquells que tenen drets especials, bàsicament els ramaders.

Respecte a la comunicació als agricultors dels drets definitius de Pagament Únic que els han estat assignats, el DAR ha començat a enviar per correu les resolucions dels drets definitius que els corresponen i també la quantitat de l’ajut concedit. A les cartes, també es dóna resposta al resultat dels dos processos d’al·legacions anteriors, així com al resultat de la sol·licitud de drets a la Reserva Nacional.

El DAR ha realitzat aquesta tramesa de resolucions, en primer lloc, als agricultors amb assignació de drets que no han presentat sol·licitud de Reserva Nacional ni tenen cap al·legació que afecti les seves dades. En segon lloc, es tramet als agricultors que tenen al·legacions que els afecten i no han presentant sol·licitud de reserva nacional. I, finalment, als agricultors que han presentat sol·licitud de reserva nacional.

D’altra banda, i de forma paral·lela, el Departament està enviant les resolucions pertinents a aquells pagesos que no es van acollir en el seu moment al règim del Pagament Únic i que per tant, ara no tenen cap dret assignat.

Comentaris | 0 RetroenllaçOs