El dia 17 de desembre de 2006 es va celebrar la junta general de socis renovant-se alguns càrrecs.

La junta actual queda constiuïda per:

  1. President: Joan Mariné Rebull.
  2. Vocals: Esteve Graset Jansà, Alícia Bescós, Josep Pujals, Toni Bonet, Montse Morell, Josep Forasté i Robert Redón.

La nova junta es posa a disposició de tots els socis i us agraeix la vostra fidelitat.

Moltes gràcies