Aquestes fotos son de la familia Forasté Casas.

 

 

Que volien lograr? son Jesus Badia , Josep Mª Graset, Francesc Cardona ?i la foto de color es l'Elisenda Casas i la Maria Forasté?