Aquí es pot veure l'estat de la façana l'any 1993 (any del centenari) i el 15 de de desembre de 2001 (primera nevada del segle XXI a Vila-seca).