Passem Comptes En Educació

mcmas 17 Octubre, 2006 15:41 Catalunya Enllaç permanent Retroenllaços (0)

Aquest matí hem presentat a Tarragona l'obra de govern i les propostes d'educació del Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi.

Quina educació volem?

L’espina dorsal de l’educació a Catalunya és el servei públic d’educació i cal que acompleixi la seva funció social -garantir la cohesió i el desenvolupament i la igualtat d’oportunitats-, que incorpori la diversitat social i cultural de la nostra societat i mantingui el seu caràcter universal, gratuït, laic, democràtic, coeducatiu, científic, integrador i compensador de les desigualtats. En aquest sentit, és imprescindible implicar la societat i la ciutadania en l’educació ètica i ciutadana (el món local, les famílies, el professorat, les escoles finançades amb fons públics, la comunitat educativa i fins i tot els mitjans audiovisuals) que fomenta els valors democràtics i de civisme.

Quina ha estat l'obra de govern a Catalunya?

- Increment pressupostari del 8% al 15% anual.

- Acords per fer 23.938 places més d’escoles bressol, cosa que representa un 79,8% (de les 30.000 previstes).

- Contractació de 4200 nous professionals entre els cursos 2004-2005 i 2005-2006 i per aquest curs 2006-2007 l’increment de 5.275 nous mestres (un total de 9.475). D’aquests, 2.827 es dedicaran a impartir la sisena hora.

- Construcció de 162 nous centres escolars, amb una inversió de 1.500 M€

- Impuls del Pacte nacional per l’Educació amb una memòria econòmica de 1.200 milions d’€ per a una educació igual per a tothom.

- 1051 Aules d’acollida per millorar la integració de l’alumnat nouvingut

Quina ha estat l'obra de Govern al Camp de Tarragona:

- 22 nous centres públics

- Increment de 633 mestres de primària i 358 professors de secundària.

- Una inversió en obres acabades 46’3 MEUR

- Una inversió en obres començades 20’2 MEUR

- Inversions d’execució immediata 36’1 MEUR

- Una inversió en obres d’ampliació i millora de 10 MEUR

- Una despesa en equipaments el 2006 (informàtics, audiovisuals, cicles formatius...) de 7.648 MEUR

- 59 noves aules d’acollida amb 72 professors.

- 11 noves Unitats de Suport a l’Educació Especial

- 9 Plans estratègics per a l’Autonomia de centre

Què ens proposem per a la legislatura 2006-2010?

1. Ampliar i millorar l’oferta amb hores de classe de més qualitat i més serveis educatius.

2. Promoure la coresponsabilitat entre l’escola, les famílies i els agents socials.

3. Continuar dotant a Catalunya de les places d’escola bressol públiques, en col·laboració amb els ajuntaments.

4. Garantir la sostenibilitat econòmica del model d’escoles bressol públiques de titularitat municipal i establir els convenis necessaris amb els ajuntaments.

5. Articular, definitivament, la xarxa pública d’escoles bressol per tal d’assegurar la màxima qualitat. Ordenar la resta de l’espai socioeducatiu de 0-3 anys.

6. Promoure l’excel·lència i combatre el fracàs escolar del nostre sistema educatiu amb la millora de tots els alumnes en l’ensenyament obligatori i l’increment de les taxes de continuïtat i d’èxit en l’ensenyament postobligatori.

7. Aconseguir una formació professional més completa i adequada a les necessitats de les persones i del món del treball.

8. Formar persones en els valors del civisme i la ciutadania, la tolerància i el respecte als altres.

9. Impulsar i aprofundir els processos d’innovació educativa per incorporar i aprofitar satisfactòriament els avenços científics i tecnològics, reforçant una presència més real de les TIC en els diferents ensenyaments.

10. Garantir el domini de les llengües estrangeres, en especial l’anglès.

11. Assolir una xarxa integrada de tots els centres sostinguts amb fons públics (servei públic educatiu) per evitar la dualització d’un sistema educatiu que perpetui les desigualtats.

12. Aconseguir uns centres educatius autònoms i un professorat reconegut socialment i econòmica.

13. Impulsar la formació permanent del professorat i la reflexió metodològica.

14. Fer més pròxima l’administració educativa, a la qual s’atorgarà un protagonisme creixent en els ajuntaments a fi que esdevinguin veritables autoritats educatives locals.

15. Establir les coordinacions necessàries entre el sistema educatiu i l’educació fora de l’escola.

Quins seran els eixos de la política educativa?

- Polítiques de descentralització: autonomia de centres

- Polítiques de proximitat: cogestió i coresponsabilitat amb els ens locals

- Polítiques d’equitat: igualtat d’oportunitats en l’accés i en el procés educatiu

- Polítiques de qualitat: innovació, idiomes i noves tecnologies

- Polítiques de cohesió: compensació de les desigualtat; acollida i integració dels nouvinguts

Quins seran els instruments legals?

- Desenvolupament del Pacte Nacional per l’Educació.

- Desplegament de les competències en educació de l’Estatut d’Autonomia i aprovació de la Llei Catalana d’Educació

Quins són els nostres compromisos?

- La gratuïtat dels llibres de text en quatre anys, de la qual se’n beneficiaran 800.000 nois i noies de tot Catalunya, dels quals, 72.500 alumnes entre 3-16 anys, del Camp de Tarragona.

- Fer de Catalunya un país trilingüe amb el català, el castellà i l’anglès com a tercera llengua, amb més hores per els alumnes, més professors als centres i implicació de TV3, sense xecs, amb un servei de qualitat per a tots

- Arribar a un 75% de cobertura en places d’escola bressol (estem ja a prop del 60% en places compromeses). Al Camp de Tarragona significa la creació de 1.000 places més.

- Pla de millora de la secundària, al qual es destinaran 125MEUR en el període 2006-2009, amb la distribució següent:

2006

2007

2008

2009

Total

6.000.000

28.000.000

40.800.000

50.200.000

125.000.000

- Acompanyament en la transició dels alumnes de secundària al món laboral amb la creació de la figura de l'orientador-orientadora que farà el seguiment d'un grup reduït d'alumnes per ajudar-los a trobar feina, mesura que suposarà la contractació de 500 professionals, amb un cost de 20 MEUR

- Incrementar en 10 punts l’èxit escolar, per tal d’aproximar-nos a l’objectiu de la Unió Europea en el que es pretén que pel 2010 el 85% de l’alumnat entre 20 i 24 anys tinguin un títol d’educació postobligatòria.

- Triplicar les beques menjador per a tal de garantir que aquests ajuts arribin a tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys, escolaritzats en centres educatius finançats amb fons públic, que ho necessitin, és a dir, passar d'un 5% d'alumnes que les reben actualment a un 15%, passar de 36.580 alumnes aquest curs a 99.000 el curs que ve, amb una inversió de 62M€ respecte als 18.2 M€ actuals.

- Aconseguir que el 100% dels centres educatius tinguin connexió amb banda ampla i reduir la ràtio actual d’alumnes/ordinador de 6,7 a 1-2.

El nostre repte?

La Catalunya del futur necessita una educació de futur. Una Catalunya amb un sistema educatiu públic, universal, inclusiu, laic i de qualitat.

Fets, no paraules, en educació


Comentaris


Afegeix un comentari


Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Dos vegades 5 fan:Powered by LifeType
© 2006 - Design by Omar Romero (all rights reserved)