Contra La Corrupció

mcmas 11 Novembre, 2009 23:44 Catalunya Enllaç permanent Retroenllaços (0)


La Coordinadora de CpC davant dels greus casos descoberts de presumpta utilització fraudulenta de diner públic manifesta:

1.-Tota utilització fraudulenta de diner públic és un atemptat a la democràcia i el fet que ho facin persones electes, a més de ser un fet immoral, ataca els fonaments del sistema democràtic, el que ens hem donat per organitzar de la millor manera possible la nost ra convivència. Hem de ser curosos i exigents per acabar amb qualsevol manca de transparència en la gestió pública, amb el nepotisme  amb els tractes de favor.

2. Fenòmens de corrupció com els que estem vivint aquests dies incrementen enormement la distància entre la política i els ciutadans, augmenten la desafecció i la manca de confiança de la gent en les institucions democràtiques. Des de Ciutadans pel Canvi, com organització que ha apostat per fer de vincle entre la ciutadania i les inst itucions i acostar la polít ica a la gent, volem transmetre dos missatges.


Primer: no tots els polít ics són iguals. En política hi ha molta gent que treballa cada dia, des de les institucions, amb esperit de servei i dedicació i esforç en favor de l'interès general.


Segon i encara més important: la corrupció no és inevitable, no és endèmica a la política. La corrupció té solució. Aquesta solució passa per enfortir la moral cívica del nostre país, però passa sobretot per establir mecanismes com els que aquí proposem, sense ànim de ser exhaustius i que, en qualsevol cas, hauran de ser objecte d'un ulterior aprofundiment tècnic. Mecanismes com ara:

a) Prohibir les donacions de les empreses als partits i a les seves fundacions. En tots dos casos només són acceptables les donacions de persones físiques a títol individual, amb un límit i incloses en un registre públic.
b) Endurir les penes de corrupció i malversació de diners públics al Codi Penal.
c) Resoldre un problema estructural de la nostra democràcia com és el finançament dels ajuntaments, per tal de superar la seva actual dependència de l urbanisme. Cal que els ajuntaments tinguin un finançament públic suficient que eviti la seva excessiva vinculació econòmica amb cap sector privat.
d) En els ajuntaments, millorar la capacitat de control de l oposició en relació a les obres públiques, als contractes públics i a totes aquelles decisions polítiques i processos administratius susceptibles de convertir-se en una causa de relacions il·lícites.

3.-Demanem a tots els partits que facin el màxim esforç per millorar la democràcia interna i el control de les possibles malversacions d'alguns dels seus membres, i que siguin ells mateixos els qui prenguin mesures dins les seves organitzacions quan es trobin dubtes en determinades actuacions. La crisi dels  partits pot obrir la porta als discursos antipartit, al populisme i als missatges demagògics que són una falsa sortida davant de la crisi de desafecció que estem
patint. La solució passa per la regeneració radical dels partits polítics. Es tracta de garantir que l'exercici de l activitat política no vagi mai deslligada de l'honestedat i de la vocació de servei.
En aquest sentit, els partits també haurien d'establir una sèrie de mecanismes interns per garantir la transparència, com ara:

a) Establir un codi intern que garanteixi la transparència en les contractacions que fan els partits polítics.
b) Establir una figura interna, la independència de la qual estigui garantida pelsestatuts del partit, que tingui com a objectiu evitar de manera preventiva l'ús corrupte de les institucions per part dels membres electes del partit respectiu.

4.- Confiem en la democràcia com el millor sistema possible per organitzar la vida política. La confiança amb les institucions s'ha de guanyar amb el treball ben fet, l'austeritat i la transparència de la pròpia gestió. I la ciutadania activa ha d'estar alerta per denunciar no només en privat sinó també públicament les injustícies i les corrupcions. S'ha d'informar a la ciutadania de com poder denunciar de manera més activa, ja sigui davant de l'Oficina Antifrau o de la Fiscalia anticorrupció, tots aquells indicis de comportament il·lícit dels quals té coneixement.


5.- Creiem que tramitar amb agilitat la Llei electoral catalana, amb llistes desbloquejades, mecanismes de rendiment de comptes de les promeses electorals i mecanismes per reflectir l'abstenció en la grandària del Parlament podria permetre millorar la confiança de la ciutadania amb la política i amb el Parlament de Catalunya i el vincle de la ciutadania amb la nostra democràcia.


6- En darrer lloc, constatem que l'actuació de la justícia en els darrers mesos és una prova inapel·lable que el nostre Estat de Dret funciona de manera eficaç i que disposa dels mecanismes suficients per castigar els comportaments il·legals i garantir als nostres ciutadans i ciutadanes que les nostres institucions actuen amb transparència, són transparents i serveixen a l'interès general.


Comentaris


Afegeix un comentari


Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 El segon mes de l'any:Powered by LifeType
© 2006 - Design by Omar Romero (all rights reserved)