« Anterior | Següent»

Any nou, plenaris vells

El primer plenari de l'any serà extraordinari. En comptes de fer-se el tercer divendres de mes, com estava acordat, es farà el darrer divendres. L'anunci del canvi del data del plenari (i canvi d'ordinari a extraordinari) se'ns ha fet amb un missatge en què ens notificaven que s'hi admetrien preguntes i precs i també mocions, presentades dins de termini, naturalment. La cosa no tindria més importància si no fos que resulta divertit (per dir alguna cosa) comparar-lo amb el ple de setembre passat. Un ple que també va ser extraordinari, perquè el van canviar de data, en què el nostre grup tenia previst presentar una moció sobre la macrobeatificació d'octubre, que va entrar per registre la Coordinadora per la Laïcitat i la Dignitat  http://tarragonalaica.wordpress.com/ i que vam assumir --dins de termini!-- en què es demanava que les institucions de la ciutat no hi donessin suport ni hi participessin en representació de la ciutadania i que no s'hi destinessin diners públics. No la vam poder presentar perquè, suposadament, el Reglament Orgànic Municipal (ROM) no ho permetia.  Hem estrenat un Reglament Organic nou el 2014?  o simplement és que no tenim cap beatificació a la vista i no cal empescar-se una estratègia per evitar mocions incomòdes?

No me'n puc estar de compartir part del culebrot del plenari de setembre de 2013. Enganxo, sota, la carta que vaig adreçar a l'alcalde demanant explicacions per la impossibiltat de presentar mocions al setembre i la seva resposta.

Aquí va l'ofici a l'alcalde demanant-li explicacions:  

Sr. Josep Fèlix Ballesteros

Alcalde de Tarragona

Benvolgut Alcalde,

La convocatòria del plenari del mes de setembre passat, que vam rebre el dia 25 de setembre, el definia com a extraordinari i, en conseqüència, no s’hi podien presentar mocions i no hi havia apartat de precs i preguntes.

No puc dir que la notícia em sorprengués perquè ja m’ho havien comentat alguns companys, justament per això el dimecres 18 de setembre et vaig enviar un missatge (amb còpia al secretari, al primer tinent d’alcalde i a alcaldia), que t’enganxo:

“M'ha comentat el Pau P. al CIS d'avui, i he confirmat després amb el secretari, que aquest plenari serà extraordinari i que, per tant, no s'hi poden presentar mocions.

El dia 22 d'agost vam rebre un correu de secretaria (que figura sota d'aquest missatge) en què alcaldia ens proposava que canviéssim de data el plenari ordinari (del divendres al dilluns) per problemes d'agenda de la Sra. Forns i se'ns demanava si hi teníem cap inconvenient.

No crec que sigui seriós canviar les dates fixades per als plenaris, però no portaré aquesta opinió fins al punt de negar-m'hi si és per facilitar l'assistència d'un regidor. Així que vaig dir que sí. Però sí que em sembla inacceptable canviar un ple ordinari per un d'extraordinari sense mocions, i en cap cas en el missatge que vam rebre es feia referència al fet que el canvi de data provocaria això, si ho arribo a saber, naturalment, no ho hauria acceptat.

És més, el dia 27 d'agost vam rebre un missatge de secretaria general en què es comunicava que la sessió ordinària del consell plenari tindria lloc el 30 de setembre i que el termini de presentació de mocions s'acabava el dia 21 de setembre (també figura sota d'aquest missatge)

Resumint: em sembla absolutament inacceptable que s'hagi canviat, no la data per fer un favor a una regidora, sinó un ple ordinari per un d'extraordinari. I que com a conseqüència d'això s'impedeixi la possibilitat de presentar mocions o fer preguntes. Com que vull creure que no hi ha cap premeditació i estic segura que en cap cas es tracta d'una maniobra per no haver de discutir segons quines mocions (tot i que algú més malpensat que jo ho podria pensar, tal com han anat les coses) espero que hi pugueu trobar alguna solució. Estic segura que la trobareu i espero que ens la doneu, com més aviat millor. “

No vaig rebre cap resposta, ni formal ni informal. De fet no vaig rebre cap notificació formal ni cap correu electrònic que m’informés que el plenari passava de ser ordinari a extraordinari, tret de la convocatòria que va arribar el dia 25 de setembre. 

El ROM estableix, al seu article 11.1, que “ les sessions ordinàries del Consell Plenari es convocaran amb una periodicitat mensual”, i amb aquest canvi no hi hagut sessió ordinària al mes de setembre (tampoc n’hi va haver el mes d’agost).

El punt 12.2 diu que “no es convocarà, però, sessió ordinària quan no hi hagi punts de l'ordre del dia, o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebració del Plenari”. Però l’ordre del dia del plenari (extraordinari) del dia 30 de setembre té punts de tanta entitat com l’aprovació de les ordenances fiscals.

El punt 12.2 diu també que “l'alcalde, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, podrà deixar de convocar sessions durant els terminis de temps que coincideixin amb els períodes de vacances de la majoria dels consellers”. Però no és el cas, perquè ni els consellers estaven de vacances ni es va consultar la Junta de Portaveus, excepte si ara la junta de portaveus es convoca sense la portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA (que espero que no sigui el cas).

És evident que és potestat de l’alcalde convocar plens, però també és cert que la no convocatòria de la sessió ordinària per part de l’alcalde suposa una vulneració del dret a participar en els assumptes públics reconegut a l’article 23-1 de la CE (hi ha jurisprudència reiterada sobre aquest tema), i la vulneració es produeix sense que calgui la petició expressa dels regidors ni la negativa expressa de l’alcalde, amb la simple inactivitat omissiva, i que, per tant, és impugnable pel procediment especial de protecció dels drets fonamentals.

Res més lluny de la meva intenció que entrar en polèmiques bizantines ni encetar conflictes administratius amb tu, ja que, i tot i que sé que hi ha alcaldes que interpreten el ROM segons les seves conveniències i que fins i tot se’l salten quan els convé, no em puc imaginar que tu siguis d’aquesta mena d’alcaldes, així que suposo que hi deu haver una bona raó per suprimir el ple ordinari de setembre, que et demano, formalment, que m’expliquis (per escrit, sisplau), perquè les que he llegit als mitjans de comunicació no són raons, són excuses.

Cordialment,

Arga Sentís 

   

I aquí va la resposta de l'alcalde:  

  "Benvolguda consellera, 

En relació a la vostra pregunta sobre la inclusió de mocions a l'ordre del dia del Consell Plenari extraordinari del passat 30 de setembre, us faig avinent que la meva decisió de no incloure-les vaestar motivada pel compliment estricte del que fixa el nostre Reglament Orgànic Municipal.

L'esmentat Reglament, al seu article 13.3, quan parla de les mocions, diu textualment:"... l'alcalde les haurà d'incloure a la primera sessió ordinària del Plenari que se celebri" per la qual cosa una decisió diferent a la que vaig prendre hauria supòsat l'incompliment de la normativa municipal i un precedent al respecte."

No en faig valoracions perquè no cal, la cosa es valora sola. El que al setembre del 2013 hauria estat incompliment de la normativa, al gener del 2014 ja no ho és... Cal forçar tant les coses? tant li costava, simplement, donar la cara i votar que no a la moció? I encara una sospita pitjor: la decisió de no deixar presentar aquella moció al plenari de setembre es va prendre al palau municipal o a "l'altre" palau, aquell que queda més amunt? 

   

 

(1) Comentaris    (0) Retroenllaços   

1 Comentaris a "Any nou, plenaris vells"

  1. Magí Ribas i Alegret va dir: SESSIONS PLENÀRIES I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

    11/01/2014, at 20:38 [ Respon ]

    Quan la normativa estableix que “les sessions del ple de les corporacions locals són publiques” (Llei municipal i de règim local de Catalunya, article 156.1), no es limita a permetre l’assistència de qualsevol ciutadà. Més enllà, i perquè això esdevingui plenament possible, se’n deriva el mandat de convocar les sessions fora de l'horari laboral. Fer-ho altrament contradiu tant el principi de participació ciutadana com la finalitat de la norma, incorrent en desviació de poder.

Afegeix un comentari
Primavera, estiu, tardor i: