« Anterior | Següent»

JOCS DE MANS A L’ARRABASSADA

                                                                                                                           

 La Vall de l’Arrabassada és un barri jove, amb moltes nenes i nens. Podríem dir que hi ha una escola pública, però és instal·lada en barracots, en un emplaçament provisional, i a sobre ara es va quedant petita.  Al barri hi ha, també,  un solar qualificat com a equipament públic educatiu.  Quan els pares van reclamar-lo, l’Ajuntament els va respondre que  no podia ser per a l’escola pública perquè ja estava compromès... perquè un conveni urbanístic del 2005 el cedia  a una congregació religiosa perquè hi construís una escola concertada.

 

Quan finalment la pressió del pares i el sentit comú van imposar-se i es va acabar acceptant que el solar  qualificat com a equipament públic educatiu es dediqués a l’escola pública, els senyors de CiU I del PP, malgrat que ara ho neguin, van tenir la barra de bloquejar la cessió del solar a la Generalitat mentre no se solucionés “el tema de les Dominiques”.

 

Perquè, certament, aquí hi ha tot un tema: l’any 2005 el plenari de l’Ajuntament, amb el vot a favor de tots el grups, excepte ICV-EUiA, va provar  un conveni urbanístic amb les Dominiques que, resumint, els concedia un solar qualificat com a equipament a la Vall de l’Arrabassada perquè construïssin una escola nova, i a més els requalificava com a edificables els solars que ocupen actualment al carrer Rovira i Virgili perquè amb els diners que en traguessin  poguessin pagar la construcció de l’escola nova. És així com el nostre consistori va decidir que l’escola que més li convenia a la Vall de l’Arrabassa en fos una de concertada, que a sobre es beneficiava d’unes facilitats urbanístiques immenses. Però tot plegat no devia ser gaire normal, ja que l’operació (diguem-ho així) no es va poder reflectir al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

 

Malgrat que l’obligació de l’Ajuntament sigui prioritzar els interessos generals per damunt d’altres interessos legítims, però particulars, com ho poden ser els d’aquesta comunitat religiosa, el conveni de 2005 no feia res d’això, i el “protocol d’intencions” que el substitueix, i que l’Ajuntament va aprovar en el darrer plenari, també amb el vot d’ICV-EUiA en contra, tampoc no ho fa. Perquè mentre l’escola pública es fa esperar, l’Ajuntament i les Dominiques han tornat a la càrrega. Tal com s’ha vist han preparat un “protocol d’intencions”. Ja no li diuen conveni,  però com si ho fos. És perfectament comprensible que aquestes senyores defensin els seus interessos, però l’escolarització present i futura de la mainada de l’Arrabassada no en pot dependre. De cap manera.  

 

Al nou conveni els donen un altre solar perquè facin la seva escola concertada, al costat del primer, el que ja han dit que cediran a la Generalitat.  Ja no els requalifiquen l’escola vella, es manté com a equipament i les Dominiques la cedeixen a l’Ajuntament.  A canvi de res? No. A canvi de dos solars, al carrer Joan Fuster, que abans estaven qualificats com a zona verda i d’equipaments. Però es veu que  en el llarg i confús procés de redacció del nou POUM, els usos han canviat de qualificació i ara són edificables. És això el que es regala a les Dominiques, suposadament perquè així es pugin pagar la construcció de  l’escola nova.

 

Total, i per resumir: les Dominiques tindran el que volien. Marxaran del centre cap a una zona de nou desenvolupament, amb tres solars a la butxaca per fer i per desfer generosament aportats per la ciutat. A canvi, l’Ajuntament es queda un edifici vell que no pot requalificar de cap manera, al qual haurà de buscar un nou us si no vol que es degradi encara més. Cost per a les Dominiques: zero. Cost per a la ciutat: tot. Vet aquí el joc de mans que inaugura el nou POUM, aquell que Tarragona ha esperat durant tants anys.

 

Com que l’Ajuntament ho ha aprovat, sembla que ja no s’hi pugui fer res. Però això no està bé. Tots ho sabem, que això no està gens bé. Queden moltes preguntes pendents, i ja ens les trobarem pel camí. Però la pregunta més important és aquesta: els nens i les nenes de la Vall de l’Arrabassa tindran una escola? Quan? Serà una escola concertada o una escola pública? I sobretot: Quan cediran el solar a la Generalitat per construir l’escola pública?

 

És l’Ajuntament, qui ha de respondre. Ho deu als veïns i les veïnes. Ho deu a la ciutat. 

(0) Comentaris    (0) Retroenllaços   

0 Comentaris a "JOCS DE MANS A L’ARRABASSADA"

Afegeix un comentari
A quin mes es celebra nadal: