Una poesia d'en Ramon Sendra, publicada en el llibret

d'actes del segon Aplec Sardanista.