Ara mateix la junta del centro estem preparant la pròxima junta general de socis, on es parlarà, de l’actualització estatutària de l’organització. A dia d’avui el Centro com a col·lectiu no disposa d’una regulació que ens permeti accedir a fons de finançament privades, per tant en la pròxima junta general, al soci se li plantejarà que voti per uns estatuts actualitzats, mantenint l’esperit dels fundadors però adaptats als dies d’avui. (no han variat en 114 anys).

  (Segueix)