Imatges fetes el dia que es va celebrar els cent anys del centre, es va fer un dinar com cal.

 (Segueix)