11 Nov, 2012

La Mina de les Nines, de Mont-roig del Camp

Publicat per rafefe 20:58 | Permalink Enllaç permanent | Comments Comentaris (2) | Trackback Retroenllaços (0) | General

La Mina de de les Nines ja fa anys que no raja. Amb l'abandonament del tros que regava, després d'algun aiguat o per algun pou obrat aigües amunt, la mina ja es va estroncar.

Com es pot observar, la mina està excavada en la seva part final en granits, bastant descompostos. El granit és molt impermeable y la galeria va a buscar els materials permeables que, aigúes amunt, intercepta el sòcol granitoide.

Resseguint el possible traçat de la mina en amunt. hi ha un pou o registre, que s'utilitzava per baixar i netejar-la. A la vora, s'entreveuen entre la vegetació lesn terres extretes del seu interior. Com es veu, la primera part del pou està excavat ja en terreny del quaternari, de caràcter permeable. El seu fons, sembla que estigui ben sec.

Vora el pou, una pala que potser s'usà per llimpiar la mina.

 

La boca del pou, desprotegida de l'erosió i tapada amb les branques i pins tallats.

A la sortida de la mina, al marge dret del Barranc de l'Horta, les ensulsides són frqüents i han afectat de ple el primer tram a cel obert de la mina. Un petit tran de canonada de pvc va ser l'últimintent de mantenir la mina, que a partir d'ara va per la vora del barranc, amb algun tram el galeria subterrània.

Un tram de galeria subterrània ensulsida. El corrent d'aigua va ser desviat per l'esquerra, en el marge del barranc.

La sortida de l'últim tram de galeria subterrània.

El pont o aqüeducte damunt de la Rasa del Suntu. D'estructura molt poc esvelta, més aviat sembla una paret de marge com les que es troben en l'indret, amb un forat per deixar passar el barrancó.

Detall de la obra de fàbrica del pont. Es perceben tres nivells: materials grollers a la base i la volta. Una part intermitja de pedra no tan grollera i material amb maons i pedra fina a la part superior.

Des de la confluència de la Rasa del Sunto amb el Barranc de l'Horta, en el punt on desguassaven les aigües sobrants de la mina al barranc. Contundents murs protegien els marges del barranc.

La bassa, ara perduda i amb la vegetació que la va colonitzant. El tros del Pepe va ser l'últim a utilitzar les aigües de la mina de les nines. Es veu l'última i recent ampliació per protegir la bassa.

Tornat enrera, es troben més estructures relacionades amb la Mina de les Nines que ja fa molt més temps que van quedar inactives.

Just a la vora de la boca de la mina, es localitza l'entrada a una galeria subterrània perpendicula al barranc que aconduïa l'aigua en sentit a la Rasa del Suntu.

L'interior de la galeria ben excavada. La seva sortida en el marge esquerra de la Rasa del Sunto es troba semiobstruïda.

Per salvar el barranquet, un bell pont de esvelta estructura portava les aigües a l'altra vora. El pont està obrat amb maons de terra cuita.

La boca d'una galeria subterrània amb una bonica estructura d'obra.

L'interior de la galeria presenta, almenys el el seu tram inicial, una protecció de la volta i dels seus laterals. Aqueix indret també presenta fortes ensulsides i, d'aquesta manera es protegia la galeria.

Registre de la mina, totalment colgat de terres. A partir d'aquí es perd el rastre de la mina. Potser anava direcció els rentadors de Mont-roig, o a una bassa propera, o a la mateixa bassa del tros del Pepe...

A la vora d'aquesta última galeria i de la bassa del Pepe, es troba aquest forn de terra que potser abastí els maons que han obrat aquestes estructures.

Per finalitzar, una altra incògnita relacionada amb la Mina de les Nines. A la boca de la mina, es troba un bell pont, de caràcter mixte, doncs donava pas i aconduïa l'aigua. Aqiest pont comunica el marge esquerra del Barranc de l'Horta amb la boca de la mina, amb pendent cap a la mina, a l'inrevès del que seria lògic. Alguna altra mina deuria aportar aigua al sistema, o bé portava aigua cap a la galeria que creua la Rasa del Sunto.

Vista superior del pont, des de sobre la boca de la mina.

Detall de la part superiorn que corona el pont. Laigua passa a la dreta, a cota superior de la zona de trànsit.

Vista del pont des del marge esquerra del barranc, que és des d'on hauria de venir l'aigua. No es percep quin podria ser el seu origen.

En aquest costat esquerre del pont, que correspon a la partida de les Parellades, s'intueix el recorregut de la mina al peu del marge que entra cap a les parellades. I uns tres marges amunt, després d'unes pluges ha quedat al descobert la mina que pren la direcció paral·lela al barranc. No sé si correspondrà a la mina de les Parellades o una altra.

Vista de l'entorn del pont.

Actualment, la Mina de l'Horta o del Rentador encara es troba activa. Aquesta passa per la vora esquerra del Barranc de l'Horta, però es troba a una cota aproximadament 10 o 12 m per sota el nivell de la Mina de les Nines. A la vora hi ha un registre d'aquesta mina recentment apariada.

 

 


 
Comparteix: