21 Jul, 2012

El Riu Glorieta

Publicat per rafefe 20:13 | Permalink Enllaç permanent | Comments Comentaris (0) | Trackback Retroenllaços (0) | General

Certament, tot té un preu. De la mateixa forma que als anys 80 es publicà el llibre blanc de la natura als Països Catalans, amb el títol Ús o Abús, determinades activitats a la natura han provocat la seva alteració. Som poc conscients de la fragil·litat dels cursos d'aigua mediterranis, de les seves fonts, basses i aiguamolls. Un foc forestal és mediàtic; la lenta erosió o degradació no és copsada als ulls del caminant ni de l'aventurer esportista.

El riu Glorieta al juny 2012 (cortesia de "http://ari-dragonet.blogspot.com):

 

 
 
 El riu Glorieta a finals dels 90:
 

 
Sols una mostra de l'impacte del pas de la gernació per la llera del riu, per les tosques i la seva vegetació.

 


 
Comparteix:

16 Jul, 2012

El Forat de Bulí

Publicat per rafefe 17:49 | Permalink Enllaç permanent | Comments Comentaris (0) | Trackback Retroenllaços (0) | General

Sempre sorprenent pas del Riu Rialb, ja ben aprop del Segre. Un joc d'aigua, calcaria, llum i vegetació inoblidable.


 
Comparteix: