Accelerar el Menú Inici

El menú d'ínici de Windows XP, apart de ser extremadament gran, es també massa lent al desplegar-se. Si desitges accelerar la velocitat del menú, accedeix al registre de windows*.
( INICI > EXECUTA > escribiu "REGEDIT")

* "ALERTA: Tocar només les dades que s'inscriuen aquí, es molt important no tocar res que no estigui aquí explicat, que en el registre de windows, si es modifica algun arxiu important pot deixar de funcionar windows."

Un cop alli, arriba fins la opcio: MenuShowDelay ; O busca-la directament amb la opció "buscar" de regedit. Un cop localitzat, fes doble clic sobre aquesta opció i canvia el valor, que per defecte deu estar a 400, canvia'l al valor 0 per accelerar al maxim la velocitat.

Acte seguit, prem el boto 'Acceptar' i desprès reinicia el teu PC per que els canvis tinguin resultat i puguis veure la diferencia.


Alliberar memòria RAM

Desprès d'executar una o moltes aplicacions o jocs que fagin un us intensiu als recursos del sistema, haurem experimentat que Windows esta una mica 'lent'.

Això es degut a que les restes de les aplicacions utilitzades, bloquejen part de la memòria RAM que han utilitzat, provocant el que es denomina 'fragmentació de memòria'.

Mitjançant un petit 'script' podem alliberar aquesta memoria, forçant al ordinador a descargar el contingut de la memòria al arxiu d'intercanvi de forma que recarregui de nou tota la informació activa dins de la memoria i separi/expulsi la informació que no es útil, de la forma següent:

 

Obrim el bloc de notes (INICI>EXECUTAR>NOTEPAD) de windows i depenen de la memòria del nostre ordinador, escriure'm els següents valors:

> Si tens menys de 128 Mb de memòria RAM, escriu  Mystring=(16000000)

> Si tens 128 Mb de memòria RAM o més escriu: Mystring=(80000000)

Ara guarda aquest arxiu al lloc on vulguis, (preferentment al escriptori per poder accedir-hi ràpidament), amb el nom lliberar.vbe has deposar obligatòriament la extensió .vbe

Ara fem doble clic sobre l'arxiu que acabem de crear y Windows refresacarà la memória RAM.

 

Informació:

 > Dificultat: Fàcil

 > Nivell de coneixements informatics: Mitjans

 > Exit del truc: Alt

 > Risc de crear algun problema al sistema:  Mitja*

*(S'ha de tindre compte de no tocar res que no sigui literalment igual al escrit anteriorment, i que si hi ha algun dupte, per aixo podeu deixar comentaris que anire revisant, o que altres visitants us puguin contestar. Molta cura al tocar el registre de windows, es pot desconfigurar algo greu.)