Octubre 2, 2008

Telefònica incrementarà la factura als clients amb serveis amb banda ample en un 0,2% de mitja al 2009. Per als que no tinguin ni ADSL ni tarifa plana de veu, l'increment serà del 1,3%. (Segueix)