Telefònica s'ha defensat de la resolució de Autocontrol en la qual es declarava l'anunci del Duo 6 megues emès en televisió com publicitat enganyosa.
Telefònica argumenta que el "consumidor mig normalment informat i raonablement atent i perspicaç comprèn la diferència entre la velocitat de pujada i la de baixada".
No obstant això, en l'anunci veiem a un mestressa, el que dóna una idea del perfil del públic al que va dirigit l'anunci. Coneix un mestressa la diferència entre pujada i baixada?
De nou s'argumenta que l'omissió de la informació sobre la velocitat de pujada és deguda al limitat espai temporal que té un anunci i insisteix que aquesta informació si està disponible en la seva web. Com a curiositat, en les dates que s'emetia l'anunci en televisió, a causa de un error tipogràfic, en les especificacions del Duo 6 megues apareixia invertida la velocitat de pujada i baixada. Telefònica passa finalment a argumentar que "la velocitat de pujada no és una de les característiques essencials del producte ADSL", fent al·lusió a una anterior resolució de Autocontrol en la qual es va resoldre una denúncia contra Jazztel i les seves "fins a 20 megues" esmentant que "la velocitat de descàrrega és una de les característiques més rellevants d'un servei de connexió a Internet".