Quan apaguem el Windows XP també tarda bastant en tancar el sistema, ja que tanca tots els serveis un per un, aquest procediment esta regulat per una clau del registre. Podem fer que el temps de tancar el sistema sigui menys: (Segueix)