Autocontrol, l'organisme que vigila les bones pràctiques publicitàries, ha determinat que l'anunci del Duo 6 Megues de Telefónica és publicitat enganyosa.
En concret, Autocontrol conclou que "és evident per aquest Jurat que la publicitat objecte del present procediment ha de ser qualificada com enganyosa, doncs no en va pot portar el públic a concloure que contractant aquesta promoció es pot assolir una velocitat de 6 megues per segon, tant en la baixada com en l'enviament d'informació ".

Aquest anunci intenta confondre clarament a l'usuari, al destacar la velocitat de baixada mentre es parla de "enviar" fotos i vídeos. A més resulta gairebé insultant que es parli de pujar coses a la xarxa, quan la duplicació de Telefònica no ha inclòs la pujada, deixant en uns insuficients 320Kbps.

     Imagina't enviar per mail totes les fotos de les vacances amb el nou ADSL a 6 megues de Telefònica. Dona, 6 megues de veritat. I els vídeos dels teus fills per molt que pesen.

La resolució de Autocontrol és la resposta a la reclamació presentada per dos usuaris particulars denunciant que en la publicitat de Telefónica "s'entremescla el concepte 6M amb l'enviament de dades, emparant-se en el desconeixement popular del concepte velocitat de baixada / pujada. L'usuari pot interpretar que va a poder enviar els seus correus i vídeos a 6M quan realment aquesta és la velocitat de descàrrega, mentre que la de pujada que és la apropiada per a tals objectius, és tan sols de 320Kbps. "

Telefónica al ·lega en la seva resposta que la velocitat de pujada no és una dada rellevant a l'hora de contractar l'ADSL però que en qualsevol cas l'usuari té la informació a la seva disposició en el 1004 i en la seva pàgina web. Alguna cosa rellevant si ha de ser la velocitat de pujada quan l'argumentació de la campanya està basada en ella.

La velocitat de pujada del Duo ADSL 6 megues de Telefónica és de 320 kbps i no es va duplicar, com si va passar amb la de baixada en l'última migració de velocitat de 3 a 6 megues de Telefònica. Des de l'inici de la comercialització de l'ADSL el 1999, Telefónica només ha augmentat 2,5 vegades la velocitat de pujada mentre que la de baixada ho ha fet un 2400%.

Sembla que aquesta vegada Telefònica no ha complert el seu compromís de ser "honestos amb els nostres clients, proporcionant siempre informació veraç, clara, útil i precisa al comercialitzar els nostres productes. Addicionalment comprovarem que els nostres productes compleixen totes les especificacions requerides i publicitades".