El Paquet d'interfície en Català per al Windows Vista, realitzat per Microsoft, permet una traducció parcial al català de les ediciones en espanyol o francès del Windows Vista. Un cop Instal·lat, trobarem que els principals elements de la interfície d'usuari estan traduïts, incloent-hi el Tauler de Control, l'Internet Explorer i pràcticament totes les eines habituals que podem fer servir durant una sessió normal d'ús del Microsoft Windows Vista.

El paquet, un cop instal·lat, es pot desinstal·lar sense cap mena de problema; deixa el sistema tal com el teníem abans, i és compatible amb totes les aplicacions que ja tinguem instal·lades.

« Descarrega Paquet d'interfície en Català per al Windows Vista»               SoftCatala.Org