Octubre 2, 2008

Telefònica incrementarà la factura als clients amb serveis amb banda ample en un 0,2% de mitja al 2009. Per als que no tinguin ni ADSL ni tarifa plana de veu, l'increment serà del 1,3%.

Per un altre lloc, la companyia no canviarà el preu de les trucades de fixes a mòbils ni ningun dels paquets Duo, Trio e Imagenio, així com els programes de descompte per les trucades.
El 73% de les trucades que realitzaran els clients de Telefònica s’agafen a algun d’aquests descomptes.

A partir del 1 de gener, si pujaran les trucades metropolitanes, provincials, interprovincials e internacionals per a qui no tingui programes de descompte contractats.

Tan mateix, pujaran els preus dels serveis d’Internet per banda estreta, els números 902 i el manteniment i lloguer dels seus aparells.

Tot els increments de Telefònica estan per sota de la inflació, que a setembre es situava al 4,6%, segons l’índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA).