07.05.11

Amb el final d'aquesta legislatura, el grup municipal d'Iniciativa Rierenca-epm, posa punt i final a la seva existència amb aquestes sigles.

Publicat a General | 16:54

Fa quatre anys, vam decidir engegar un projecte que per a nosaltres ha estat molt engrescador i que, personalment, penso que ha enriquit molt el paper de l'oposició al nostre Ajuntament. De vegades amb alguna pujada de to, ho reconec, però estem contens d'haver defensat les nostres conviccions i, en la mesura que ens han deixat, certament poc marge de treball, doncs haver traslladat propostes per millorar la gestió municipal.

Però aquest projecte no acaba aquí. Al contrari, hem agafat més empenta. Amb un grup de persones prou sòlid i algunes noves incorporacions, hem presentat un nou grup municipal, JUNTS PER LA RIERA, que participarà a les properes eleccions municipals del 22 de maig de 2011 i on esperem fer un bon resultat.

Per conèixer més coses d'aquest projecte, podeu visitar: www.juntsperlariera.com

Gràcies pel vostre suport!

Comparteix:

18.09.09

La coma, una nova oportunitat

Publicat a General | 20:58

El nucli de la Coma està format per unes desenes de cases, entre els termes municipals de Vespella de Gaià i La Riera de Gaià, una urbanització que es va anar forjant sense cap ordenació ni llicència i sense que l’Ajuntament hi fes res. Les cases que es troben dins del municipi de La Riera, són les que hi ha a la banda esquerra del carrer de Sant Sebastià. Històricament, han reclamat que es reconegui la seva situació, però els corresponents Ajuntaments no han fet la feina. Així doncs, aquests veïns i veïnes viuen en aquest nucli sense que es reconeguin les seves cases i sense poder gaudir de serveis bàsics com la il·luminació als carrers, no hi ha una xarxa de clavegueram, l’aigua arriba a través d’un pou privat i el servei de la recollida d’escombraries la realitza íntegrament l’Ajuntament de Vespella de Gaià. Evidentment, tenir aquests serveis així com la regularització de la seva situació, no serà un procés que surti gratuït per aquests veïns i veïnes, però és absolutament inconcebible que l’Ajuntament fins ara no hagi solucionat aquesta qüestió que ja dura masses anys.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de política territorial i obres públiques ha fet pública la convocatòria per a l'atorgament de les subvencions previstes en el Fons per a la regularització d'urbanitzacions, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Es pot consultar tota la informaciód’aquesta subvenció al següent enllaç: http://www.gencat.cat/sial/subven/ordre_pto_364_2009.pdf.

Através d’aquests ajuts, es poden impulsar projectes com ara:

-L’elaboració, modificació i, en el seu cas, l’adaptació dels plans urbanístics necessaris per a la regularització de la urbanització.

- La realització d’obres de competència municipal derivades de l’execució del programa d’adequació, tals com, treballs urgents de manteniment dels serveis.

- La redacció, modificació o adaptació del projecte de reparcel·lació i del projecte d’urbanització per a la dotació dels serveis urbanístics bàsics.

Així doncs, des del grup municipal d’Iniciativa Rierenca-epm, demanem que l’Ajuntament de La Riera de Gaià, demanera coordinada amb l’Ajuntament de Vespella de Gaià, sol·licitin aquests ajuts i s’impulsi la regularització de la urbanització de La Coma i la millora dels serveis dels veïns i veïnes que hi viuen.

Comparteix:

19.08.09

Cal que s’apliquin mesures de control de velocitat al nou tram de carretera i que es reordeni el trànsit a la zona de l’eixample

Publicat a General | 16:44

La remodelació de la carretera i els carrers de la part alta del nostre poble ja és una realitat i creiem que abans que s’acabin, caldria aplicar-hi algunes mesures del tot necessàries. En primer lloc i donada la llargada de la recta del nou traçat de la carretera i que parteix pel mig aquesta nova zona residencial, creiem que és imprescindible que s’hi col·loquin semàfors amb radars de velocitat que permetin un control de la velocitat dels vehicles i alhora, faciliti el pas de vianants d’un costat al’altre. Hem de pensar que en un futur proper, aquest ajuntament ha previst construir un poliesportiu al costat del camp de futbol i que per tant, força gent travessarà aquesta carretera habitualment. Així doncs, és urgent que s’hi comenci a treballar i no és deixi parat aquest tema.

 

En paral·lel a l’aplicació d’aquesta mesura, també creiem que cal que es plantegi una reordenació del sentit de circulació en tot aquest àmbit, inclosos els carrers de la rambla i l’eixample. De fet, quan aquesta reivindicació es va plantejar en un ple, l’equip de govern va respondre que aquest tema es tractaria una vegada entrés en funcionament el nou traçat de la carretera. Doncs bé, ara ja és el moment i pensem que caldria convocar als veïns i veïnes afectats i entre tots i totes, plantejar un nou model de circulació, que entre d’altres, millori el punt negre de la cruïlla entre el carrer Sant Jordi i Sant Lluís, on de tan en tan es produeixen topades entre vehicles i més d’un ensurt a algun ciclista. Cal modificar alguns sentits de circulació i plantejar que carrers com la prolongació de Santa Margarida i Jacint Verdaguer i el carrer Sant lluís, siguin només d’un sol sentit, així com regular l’accés als carrers paral·lels que s’han construït al costat de la carretera, on no s’hi hauria de deixar accedir a vehicles d’un cert tamany. Al proper ple ordinari, previst per l’últim dimarts del mes de setembre plantejarem aquesta qüestió a l’equip de govern.

 

Comparteix:

29.07.09

Ple ordinari, maneres d’altres temps

Publicat a General | 16:35

Ahir dimarts, 27 de juliol, vam assistir al ple ordinari que bimensualment convoca l’equip de govern. Com la convocatòria arriba el divendres a la tarda, tenim dos matins, dilluns i dimarts, per consultar la informació dels punts que presenta l’equip de govern al ple. En el nostre cas, vaig anar dilluns a veure els expedients i revisar els decrets. La sorpresa va ser que dels sis punts del ple, dos expedients, concretament el de les festes locals i el nomenament de la nova secretària del jutjat de pau, no hi constava cap informació concreta i només hi havia informació general. A més, aquell dia no hi havia ni la secretària ni la seva substituta i per tant, tampoc vam poder consultar els decrets. De fet, només vam poder deixar constància d’aquest fet a les administratives. Cas similar va ocórrer el dia següent, quan la regidora d’ERC va anar a fer la consulta de la informació del ple. Ella si que va trobar la substituta de la secretària però no va aclarir massa més cosa.

 

Davant d’aquest fet, durant el ple, els dos grups municipals de l’oposició vam demanar que es retiressin aquests dos punts de l’ordre del dia per indefenció dels regidors, ja que no havíem tingut l'oportunitat de consultar aquesta informació ni de demanar-ne explicacions a ningú. Se’ns va dir que no i que seguien a l’odre del dia. Vam votar en contra els dos punts per poder presentar posteriorment davant de governació de la Generalitat de Catalunya la corresponent impugnació. També vam decidir, que per expressar la nostra queixa del tracte rebut i del no reconeixement per part de l’equip de govern d’aquesta situació, expressar el nostre malestar al final del ple i renunciar a fer cap prec i pregunta. També i per acabar, vam transmetre el nostre malestar a l’equip de govern pel fet que fa dos anys, el ple de la corporació va aprovar per majoria absoluta adequar un espai als grups municipals per poder-nos reunir i vam recordar que el Síndic de Greuges ens havia donat la raó pel fet que un Ajuntament no pot ignorar els acords que es prenen.

 

També volem fer esment que el sr. Alcalde en una de les seves intervencions ens va dir que “això són tonteries”, referint-se a les queixes de l’oposició per la manca d’informació en aquests dos punts. Un cop més, paraules desencertades que posen de manifest i rellevància la poca valoració que CIU i aquest alcalde sempre ha fet de tots els grups municipals que han fet oposició, arribant al punt que sempre ha governat en solitari i en 26 anys ha estat incapaç d’arribar a acords per governar conjuntament amb ningú.

 

Per últim, i com ja hem comentat anteriorment, la secretària de l’Ajuntament de La Riera marxa en comissió de servei a l’Ajuntament de Salou, on el seu marit, en Marc Montagut és el primer tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament i on fa uns mesos va protagonitzar un cas de possible transfugisme, provocant una moció de censura contra l’alcalde. No sabem el temps que estarà fora. Només sabem que marxarà a mitjans d’agost i que la seva substituta és diu Noemí.

Comparteix:

23.06.09

I la Casa de la Vila, per quan?

Publicat a General | 17:28

Aquest proper divendres, 26 de juny, Vespella de Gaià inaugura el nou edifici del consistori local. S’ha arranjat l’edifici on ja hi havia l’ajuntament i una ampliació aprofitant una casa veïna que es va comprar per aquesta finalitat.

 

Així doncs, Vespella es suma al llistat de municipis del Baix Gaià que han dignificat la Casa de la Vila, com ara Altafulla, La Nou de Gaià, Torredembarra o el Catllar, modernitzant les instal·lacions, adaptant-les a les noves normatives d’accessibilitat per a les persones i als plans de seguretat i salut dels treballadors i treballadores. La Riera segueix sent un cas a part i demostra una vegada més que viu d’esquenes a tots aquests canvis. Les poques reformes que s’hi ha fet durant els vint-i-sis anys de govern convergent no han canviat cap dels aspectes més negatius, com la mala accessibilitat, les condicions d’il·luminació, ventilació i superfície mínima per a cada treballador i treballadora, la dolenta distribució dels espais, etc. Elements bàsics com els serveis ( bé, el servei perquè només hi ha un lavabo) són d’un altre segle i d’una imatge lamentable i impròpia d’un ajuntament.

 

Això si, amb els diners del plan Zapatero, més de 250.000 euros, s’amplia la plaça Major, una obra amb la qual podem estar d’acord, però que amb les necessitats del municipi pensem que no és prioritària. Entre d’altres, s’hagués pogut destinar aquests diners a l'arranjament de la Casa de la Vila.

 

Comparteix:

04.06.09

L’Ajuntament de La Riera de Gaià perd un ajut econòmic per alguna entitat del municipi per desídia

Publicat a General | 19:56

A l’acta de la sessió ordinària del plenari del Consell Comarcal del Tarragonès de data 2 de març, al punt 3.3. (concessió de les subvencions del programa de promoció d’activitats d’interès públic local dels municipis de la comarca del Tarragonès, convocatòria 2008), consten totes les entitats del Tarragonès que han rebut un ajut econòmic del Consell Comarcal del Tarragonès durant l’any 2008. Aquest ajut que concedeix el Consell, d’entre 1000 i 2000 euros depenen del municipi, el proposa l’Ajuntament del municipi, que ha d’adreçar un escrital Consell proposant una entitat. Alguns exemples són els 1200 euros per a l’Agrupació de Dones del Catllar, 1500 euros a la Coral Guspira del Morell, 1500 euros a les activitats culturals del Castell de La Nou de Gaià o els 2000 euros al Ballde Sant Crist de Salomó, entre d’altres.

Durant la sessió del darrer ple ordinari, vam adreçar una pregunta al Sr. Alcalde respecte el perquè no hi havia cap entitat de La Riera beneficiària d’aquests ajuts i si el motiu era que l’Ajuntament de La Riera de Gaià no havia presentat cap projecte de cap entitat per rebre l’ajut econòmic que dóna el Consell Comarcal del Tarragonès a l’entitat proposada pel municipi. La resposta, que no s’havia presentat la documentació corresponent.

Com a grup municipal pensem que aquest fet és una falta d’atenció i sensibilitat vers les entitats de La Riera de Gaià “d’oblidar-se” d’aquest tipus d’ajuts, moltes vegades bàsics per a l’organització d’activitats, sobretot ara, que com sempre recorda el Sr. Alcalde, “no hi ha diners perquè estem en crisi”. Per anar sumant, a pregunta del grup municipal d’ERC sobre si pensaven presentar algun projecte a la convocatòria d’ajuts per a la organització d’actes de cultura popular de la Generalitat de Catalunya, van respondre que no ho tenien previst.

Comparteix:

03.06.09

Ja s'han adjudicat les obres de la nova escola

Publicat a General | 20:20

Amb data 28 de maig, s'han adjudicat les obres de la nova escola de La Riera a la Unió Temporal d'Empreses: Carrers i Obres, SL & Excavacions Vilà Vila, SA, per un import total de 3.561.430,01 € més IVA, que suposa un 10% de baixa sobre el pressupost inicial. El termini d'execució de l'obra són 15 mesos. El que no sabem és quan s'iniciaran, però esperem que sigui en breu.
Comparteix:

25.04.09

La revista La Riera, Dia a Dia, es queda sense l’apartat d’informació municipal

Publicat a General | 17:02

Ahir, 24 d’abril,va arribar a les nostres llars el número 40 de la revista municipal, La Riera,Dia a Dia. La sorpresa d’aquest últim número ha estat la desaparició d’una nova secció, en aquest cas, la informació municipal. Aquest apartat, era un extracte dels aspectes més rellevants aprovats en els plens municipals, com ara el pressupost, les obres i projectes del municipi, el calendari de pagament d’impostos i taxes, etc.

 

De fet, era el canal més directe, per no dir l’únic, d’informació entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes del municipi. L’equip de govern fa un pas enrere pel que fa a informació i ens deixa orfes d’una secció que des del començament, ha acompanyat aquesta revista. Mentre hi ha pobles que aposten clarament per la transparència i la informació, fins i tot oferint els plens on-line, el nostre Ajuntament es despulla de les poques eines d’informació que té. Durant la campanya electoral de les passades municipals, un dels aspectes que vam plantejar en el nostre programa, va ser precisament aquest i la possibilitat d’arribar millor a la gent del municipi, mitjançant la col·locació de cartelleres en punts estratègicso fent reunions obertes un cop a l’any. El ventall de propostes és molt ampli si la voluntat és la d’informar. Donar la informació pel carrer i els bars no són la solució.

 

Al proper ple ordinari, previst pel 26 de maig, traslladarem aquesta qüestió a la presidenta de la redacció de la revista, càrrec que segons el nou reglament aprovat en el darrerple, recau en la regidora de cultura.

Comparteix:

17.04.09

La festa de l'arbre

Publicat a General | 16:48

Aquest any, el Consell Comarcal del Tarragonès ha escollit el nostre poble per celebrar, de manera simbòlica, la festa de l’arbre, que de manera itinerant va fent cada any a un poble diferent del Tarragonès. I encertadament, ha triat com a arbre un plàtan o plataner. Aquesta activitat es va celebrar ahir dijous, a la zona verda que hi ha més amunt de la plaça nova. 

 

La festa de l’arbre hauria de ser precisament això, una activitat simbòlica i amb l’objectiu de fer participar a la gent d’una activitat tant saludable com és plantar arbres, i més quan són al teu poble. La Riera de Gaià és un dels pocs pobles del Baix Gaià que celebra ininterrompudament aquesta festa des dels anys vuitanta. Molts de nosaltres, recordem quan èrem uns vailets i com havíem plantat un arbre en algun racó o altre, ja fos al pàrquing dels quatre cantons o algun dels arbres que hi ha tot al tombant del camp de futbol. D’una manera o altra, la gent que participa a la festa de l’arbre acaba sent partícips del procés d’evolució del seu poble. Perquè el paisatge i la imatge d’un poble, no només són les seves cases, l’església i la casa de la vila. En casos com La Riera, amb els seus esplèndids dos plàtans, o Ardenya amb la seva morera de més 80 anys, els arbres també configuren part d’aquesta imatge del municipi.

Per desgràcia, l’equip de govern no sembla tenir aquesta sensibilitat vers aquesta festa i en els darrers anys, han fet esforços perquè perdi aquests objectius. Sense anar massa lluny, els dos darrers anys han fet una “festa de l’arbre” a mida, prioritzant l’interès polític per damunt del que suposa aquesta celebració. I tot això, només provoca desil·lusió a la gent que sempre hi ha participat, més enllà dels seus ideals o pensaments. Reclamem que aquesta festa torni ha ser un referent a la comarca, engrescant a la gent a participar-hi. Aquest any, i pel que hem llegit als cartells que han sortit amb una mica de retard, sembla que la plantada es farà a Ardenya. Per damunt de tot, crec que la gent hem d’anar-hi i demostrar als nostres governants que els vilatans i vilatanes d’aquest poble ens agrada participar en activitats com la festa de l’arbre.

Comparteix:

31.03.09

La Riera, a la cua dels pobles del Baix Gaià pel que fa a la recollida selectiva de deixalles

Publicat a General | 17:58

Fa uns dies, es van publicar les xifresdel percentatge de fraccions reciclables recollides durant l’any 2009 a la nostra comarca. LaRiera de Gaià, amb un 18,34% està a la cua dels municipis del Baix Gaià. A lapart alta, hi trobem Altafulla (41,91%) i Vespella de Gaià (34,52%), municipis quedes de fa dos anys recullen també la fracció de la matèria orgànica, encara queamb problemes per la gran quantitat de d’impropis que s’hi barregen com ara elplàstic de les bosses. D’altres municipis amb dades més bones que el nostre sónel Catllar (24,37%) sobretot per la recollida de la poda. De fet, a La Riera,la recollida de la poda suposa un 6,62% de la recollida selectiva i per tant,les fraccions reciclables com el vidre, plàstic i cartró només suposen el 11%del total.

 

A la vista d’aquestes dades, està clar quecal posar fil a l’agulla. La recollida selectiva de la fracció orgànica és laclau per millorar aquests números, sobretot si calculem que aquesta fracciósuposa quasi el 45% del total de la nostra brossa. La normativa legal estableixque a partir del mes d’agost d’enguany, tots els municipis han de recollir coma mínim el 10% de la matèria orgànica. Per tal de salvar aquesta situació, jaque municipis com La Riera no podran complir aquest termini, el ConsellComarcal del Tarragonès ampliarà la recollida d’aquesta fracció i de moment,comptarà com a recollida mínima per a tots els municipis del Tarragonès la queja estan fent pobles com Altafulla i Vespella de Gaià.

A part de la recollida de la matèriaorgànica, pensem que el nostre municipi pot fer més coses per tal d’augmentaraquestes dades. En primer lloc, fer una nova campanya informativa recordant onva cada fracció, que es podria fer aprofitant la revista municipal que arriba atotes les llars del municipi. També es pot pintar, amb els corresponents colors,els contenidors soterrats per facilitar conèixer quin és quin. Una altra mesuraseria fer una reunió amb els comerços, bars i restaurants i les empreses delpolígon industrial, impulsant i posant facilitats perquè reciclin les deixallesque generen.

Per millorar la recollida selectiva, calque l’Ajuntament, conjuntament amb el Consell Comarcal impulsin noves mesuresper mirar de canviar la tendència actual. Un bon exemple d’aquesta iniciativaés Torredembarra. Durant aquest mes de març han iniciat una campanya derecollida porta a porta al nucli antic, que ara per ara està donant molt bonsresultats i que supera i de molt, les dades anteriors.

Comparteix:

08.03.09

Volem una Biblioteca com cal

Publicat a General | 18:23

Des de finals del mes de febrer, la biblioteca municipal Joan Manresa ha perdut un dia d’obertura al públic. Ara, els divendres a la tarda la biblioteca està tancada. Aquest fet, és només la punta de l’iceberg de la gestió municipal vers aquest equipament cultural. La biblioteca ha passat a ser un segon plat. Pensem que s’ha deixat de treballar per millorar aquest servei i que no s’estan fent les coses com caldria. I això es fa palès amb elements com la biblioagenda, que apart d’editar-se i distribuir-se amb molt de retard, ha perdut contingut cultural, clar reflex de la falta d’activitats que es desenvolupen a la biblioteca. També caldria continuar amb la renovació informàtica perquè els ordinadors són una bona eina, per exemple, per atraure joves i ajudar-los en les seves tasques escolars. Caldria tornar a impulsar un espai web propi de la biblioteca, que recordem, aquest equip de govern incomprensiblement va clausurar, etc...

 

Està clar que, perquè una biblioteca municipal funcioni, cal invertir recursos i temps per gestionar-la adequadament perquè sinó, tornarà a ser aquell equipament que ja va ser fa quasi una dècada, on no hi anava pràcticament ningú i molta gent desconeixia la seva existència. Creiem que la biblioteca municipal pot ser una eina cultural important pel municipi i demanem a l’equip de govern que es torni a reactivar com es mereix.

Comparteix:

16.02.09

Una vegada més, les entitats rierenques demostren les ganes d’organitzar activitats i l’equip de govern se’n queda al marge

Publicat a General | 17:35

Aquest cap de setmana, l’equip de govern ha tornat a demostrar-nos quina és la seva idea de poble. Ni la regidora de cultura, ni la de joventut, ni cap representant de l’equip de govern van fet acte de presència a la presentació de la cuca de l’esplai Campiquipugui. Ni tant sols ningú de la brigada per tallar el trànsit tal i com s’havia sol·licitat. No és el fet en sí, sinó el que representa. Els joves del municipi, estant impulsant propostes que com va quedar clar dissabte, són una bona eina de cohesió social. La cuca, els timbalers de Santa Creu i els grallers dels gegants manotes són un bon exemple que el moviment associatiu del nostre poble, més enllà de la política, està ben viu. I aquestes ganes de realitzar nous projectes cal que tinguin el suport i el reconeixement necessari per part dels nostres representants municipals.

 

L’equip de govern no és una associació, on els seus membres només fan acte de presència als actes que ells organitzen. En aquest any i mig de legislatura ha ben quedat clar, que si l’Ajuntament no organitza un acte, se’n desvincula. La tasca dels membres de l’equip de govern va més enllà de servir xocolata o pa amb tomàquet. No diem que no ho puguin fer, però és molt més important estar a la majoria d’actes, donant suport i recolzament a totes les iniciatives que es duent a terme per les diferents entitats i associacions del municipi. Curiosament, va ser la pròpia regidora de cultura que durant la reunió del 29 de desembre amb les entitats, ens va recriminar el fet que durant la festa major de 2008, la gent marxés després del concert de gralles i no ens quedéssim a les sardanes. És paradoxal que la regidora ens demani a la gent que ens quedem als actes i ella, i la resta de l’equip de govern no apareguin en activitats com la de dissabte.

 

L’Ajuntament ens representa a tots i totes. S’han de deixar de banda les qüestions polítiques i els temes personals i donar suport a totes les iniciatives que s’organitzin des de les entitats i associacions del nostre municipi.

Comparteix:

28.01.09

El Consell de Govern de la Generalitat aprova la construcció del nou CEIP de La Riera

Publicat a General | 11:12

Com ja us vam informar divendres passat, el consell de govern d'ahir dimarts, va incloure el projecte de la nova escola de La Riera que si tot va bé, serà funcional el curs 2010-2011. A continuació us adjuntem la nota de premsa publicada per la Generalitat. Més avall també trobareu el cost total de la inversió, de quasi 4,5 milions d'euros.

Nota de premsa del Govern de la Generalitat:

El Govern impulsa la construcció de 24 noves escoles repartides per tot el territori català amb capacitat per a un total de 9.080 alumnes. El Consell de Govern preveu destinar un total de 117.127.487 euros a la construcció de 16 nous Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP), 6 Instituts d’Educació Secundària (IES) i 2 Instituts Escola, que contribuiran a donar resposta a l’augment de la població d’escolars registrat els darrers anys. Aquest augment ha fet que en els dos darrers anys el Govern hagi desplegat un ritme d’inversió sense precedents destinat a necessitats de la població: En dos anys s’han construït una mitjana de dues escoles per setmana.
 
Els 24 nous centres educatius, 9 dels quals substituiran antigues escoles, comportaran 24 línies d’Educació infantil i Primària i 24 més d’Ensenyament Secundari Obligatori, i 14 de Batxillerat. Pel que fa a la distribució dels 9.080 alumnes que se’n beneficiaran: 5.600 són d’educació infantil i primària, 2.880 d’Educació Secundària i 600 de batxillerat. Entre els centres projectats, hi ha dos dels anomenats Instituts Escola que es construiran a Masquefa i a Lloret, dels primers que es construeixen a Catalunya. Aquesta nova tipologia de centres educatius inclouen alumnes dels 3-16 anys, des de P-3 fins a quart d’ESO, i responen al model de la futura integració de l'educació infantil, primària i secundària en un sol edifici, que recull la Llei d’educació de Catalunya, en tràmit al Parlament català.
 
L’encàrrec de la construcció dels nous centres, que es farà a través de l’empresa públiques ICF SAU Equipaments, contribuirà també a agilitar la licitació i la producció d’obra pública a Catalunya, un dels propòsits marcats pel Govern de cara a dinamitzar l’economia catalana i donar suport als sectors socials més afectats per la desacceleració econòmica.
 
TARRAGONA
 
Municipi
Centre
Total inversió
Total alumnes
La Riera de Gaià
CEIP Montoliu
4.495.195
300
Tarragona
CEIP Tarragona
5.437.713
450
Comparteix:

23.01.09

L'escola nova de La Riera, més aprop

Publicat a General | 18:18

Avui divendres, el parlamentari d'IC-V, en Daniel Pi, ens ha informat que el projecte de l'escola nova de La Riera està dins l'ordre del dia de la reunió del govern de la Generalitat del proper dimarts, 27 de gener. Si no passa res d'última hora, dimarts es farà realitat un projecte llargament reivindicat pels pares i mares de La Riera.
Comparteix:

10.01.09

L’any nou ens porta una apujada d’un bon nombre d’ordenances fiscals de La Riera

Publicat a General | 12:48

En sessió extraordinària del Ple de la Corporació amb data 4 de novembre de 2008, l’equip de govern va aprovar, només amb els vots afirmatius dels regidors de CIU, una àmplia modificació de les taxes recollides en les ordenances fiscals per a l’any 2009. Després d’anys de fer modificacions puntuals d’algunes taxes, aquest any, l’equip de govern ha decidit que la pujada afecti un conjunt més important de taxes.

 

Modificació ordenances, vigents per a l’exercici 2009

Expedició de documents

 

 

 

 

 

 

 

        Increment del 4,5 %

Llicències urbanístiques

Llicències obertura establiments

Clavegueram

Retirada vehicles abandonats

Ocupació terrenys públics amb taules i cadires amb finalitats lucratives

Parades, barraques i atraccions en terreny d’ús públic

Reserves de via pública per càrrega i descàrrega de mercaderies

Reglament autotaxi i altres vehicles de lloguer

Taxa tramitació llicències activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració ambiental

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, etc

Dipòsit mínim per les llicències d’obres menors

120 € (fins ara 60 €)

Taxa del manteniment cementiri

14 €/any (fins ara 9,02 €/any)

Preus nínxols darrera fase construïda

Planta baixa: 1.550 €

Planta primera: 1.280 €

Planta segona: 1.100 €

Taxa de la recollida d’escombraries

Increment del 17,43 €

Preu habitatge: 130 €/any

Preu locals: 153,32 €/any

Prestació servei d’aigua

Increment mitjà del 4,2 %

**Cal afegir en aquest quadre l’augment de la taxa per a la prestació de la llar d’infants que ja van fer fa uns mesos.

 

Algunes d’aquestes, com són el clavegueram, el manteniment de nínxol o l’expedició de documents feia anys que no s’apujaven. Sorprèn i preocupa, que l’equip de govern hagi decidit fer aquestes apujades en un moment en que l’economia de moltes famílies no està per moltes alegries. Així doncs, pensem que aquestes mesures estan fetes només pensant en les arques de l’Ajuntament i sense tenir en compte a la gent. Ja fa masses anys que el nostre Ajuntament no fa gestió municipal. I segurament, l’exemple més contundent d’aquesta falta de previsió és la necessària revisió cadastral que no es fa al nostre municipi des de l’any 1992.

 

Després de quasi 17 anys, aquest valor ha quedat del tot desfasat. Per una banda, ha creat un important greuge comparatiu entre la gent que té cases velles i les persones   que en els darrers anys s’han fet o s’han comprat una casa nova. I per altra banda, aquesta fet fa que l’Ajuntament disposi de menys recursos econòmics. Ens preguntem a què estan esperant a fer aquesta modificació? Com més anys passen més forta serà la patacada. Tot sabem que aquesta mesura serà del tot impopular i el que sembla clar, és que el nostre alcalde no vol aquest tipus de problemes. Sense cap mena de dubte, això és una patata calenta per al proper equip de govern.

 

Un cas apart és l’increment d’un 17,43 % de la recollida de les escombraries. Amb la col·locació dels contenidors soterrats, l’Ajuntament va perdre una bona oportunitat d’implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica, bàsicament per les reticències del senyor Alcalde. A part dels beneficis ecològics evidents de separar la matèria orgànica, a mig termini també suposa un estalvi econòmic. El preu de cremar escombraries cada vegada és més car i farà que els increments de les taxes cada cop siguin més freqüents. Pensem que el més lògic seria impulsar d’una vegada per totes la recollida al municipi de la matèria orgànica. I una bona manera d’estalviar costos de la recollida de la brossa, seria plantejar al Consell Comarcal del Tarragonès i als pobles veïns la construcció d’una planta de compostatge com la que hi ha a Botarell, disminuint així el cost del transport.

 

Comparteix:
1 2 3  Següent»