24.01.08

El projecte de rehabilitació del Molí del Mig

Publicat a General | 19:04

La intenció d’arranjar el molí del mig ja  ve de la legislatura anterior essent una iniciativa de l’anterior regidor de cultura. La idea era  donar-li un ús cultural - museístic. Actualment s’han concedit les ajudes sol·licitades i també ja s’ha licitat l’obra a l’empresa: Fulgencio Villar, S.L. La redacció del projecte ha anat a càrrec de l’arquitecte Josep Maria Roca.
 
Iniciativa Rierenca no està d’acord amb la última decisió política que ha pres el Sr. Alcalde d’ubicar la Llar de jubilats a la primera planta del molí (a nivell de la plaça Major) i destinar la segona planta (inferior) a ves a saber què. El fet del desacord rau en que es sacrifica un espai històric-museístic per donar cabuda a una Llar de jubilats , que d’entrada ja queda  petita. L’espai del molí no és gaire més gran que el del Casal (el que teníen fins ara). Penseu que el nombre de socis ja sobrepassa el centenar i  amb les previsions de creixement del poble queda ja  petita. Per arranjar el seu interior l´Ajuntament va demanar a l’arquitecte Josep Maria Roca que presentés un projecte de remodelació de l’interior que ascendeix a 138.060€. Aquest pressupost fou aprovat en un ple extraordinari del 17 de desembre del 2007. La gràcia de tot això, és que  només es dedica 6.000€  del pressupost a arranjar la maquinària antiga del molí. No n’hi ha ni per començar, si ho comparem amb el preu que val fer la barra de bar, que puja  4.000€.
 
Nosaltres proposem en canvi que la Llar de jubilats s’ubiqui a les antigues escoles un cop siguin alliberades de la seva actual funció per unes de noves d’aquí poc. Seria el lloc més adequat, més diàfan, lluminós i amb mes perspectives de futur que no pas  el molí del mig.
Com anem veient, l’equip de govern no pensa amb les necessitats futures de la població. Tampoc pensa ni amb la promoció turística, el patrimoni, ni la cultura. És el que tenim: Un equip de govern que no té mà esquerra pel nostre patrimoni!
 
Els números de l’arranjament del molí del mig són els següents:
FONS FEDER EUROPEUS:       60.000€
PAM (Diputació):               100.507€
PUOSC (2007):                   92.705€
CULTURA: (Generalitat)        27.000€
FONS PROPIS (Ajuntament): 49.817€
TOTAL:                           330.029€
Comparteix: