23.06.09

I la Casa de la Vila, per quan?

Publicat a General | 17:28

Aquest proper divendres, 26 de juny, Vespella de Gaià inaugura el nou edifici del consistori local. S’ha arranjat l’edifici on ja hi havia l’ajuntament i una ampliació aprofitant una casa veïna que es va comprar per aquesta finalitat.

 

Així doncs, Vespella es suma al llistat de municipis del Baix Gaià que han dignificat la Casa de la Vila, com ara Altafulla, La Nou de Gaià, Torredembarra o el Catllar, modernitzant les instal·lacions, adaptant-les a les noves normatives d’accessibilitat per a les persones i als plans de seguretat i salut dels treballadors i treballadores. La Riera segueix sent un cas a part i demostra una vegada més que viu d’esquenes a tots aquests canvis. Les poques reformes que s’hi ha fet durant els vint-i-sis anys de govern convergent no han canviat cap dels aspectes més negatius, com la mala accessibilitat, les condicions d’il·luminació, ventilació i superfície mínima per a cada treballador i treballadora, la dolenta distribució dels espais, etc. Elements bàsics com els serveis ( bé, el servei perquè només hi ha un lavabo) són d’un altre segle i d’una imatge lamentable i impròpia d’un ajuntament.

 

Això si, amb els diners del plan Zapatero, més de 250.000 euros, s’amplia la plaça Major, una obra amb la qual podem estar d’acord, però que amb les necessitats del municipi pensem que no és prioritària. Entre d’altres, s’hagués pogut destinar aquests diners a l'arranjament de la Casa de la Vila.

 

Comparteix:

04.06.09

L’Ajuntament de La Riera de Gaià perd un ajut econòmic per alguna entitat del municipi per desídia

Publicat a General | 19:56

A l’acta de la sessió ordinària del plenari del Consell Comarcal del Tarragonès de data 2 de març, al punt 3.3. (concessió de les subvencions del programa de promoció d’activitats d’interès públic local dels municipis de la comarca del Tarragonès, convocatòria 2008), consten totes les entitats del Tarragonès que han rebut un ajut econòmic del Consell Comarcal del Tarragonès durant l’any 2008. Aquest ajut que concedeix el Consell, d’entre 1000 i 2000 euros depenen del municipi, el proposa l’Ajuntament del municipi, que ha d’adreçar un escrital Consell proposant una entitat. Alguns exemples són els 1200 euros per a l’Agrupació de Dones del Catllar, 1500 euros a la Coral Guspira del Morell, 1500 euros a les activitats culturals del Castell de La Nou de Gaià o els 2000 euros al Ballde Sant Crist de Salomó, entre d’altres.

Durant la sessió del darrer ple ordinari, vam adreçar una pregunta al Sr. Alcalde respecte el perquè no hi havia cap entitat de La Riera beneficiària d’aquests ajuts i si el motiu era que l’Ajuntament de La Riera de Gaià no havia presentat cap projecte de cap entitat per rebre l’ajut econòmic que dóna el Consell Comarcal del Tarragonès a l’entitat proposada pel municipi. La resposta, que no s’havia presentat la documentació corresponent.

Com a grup municipal pensem que aquest fet és una falta d’atenció i sensibilitat vers les entitats de La Riera de Gaià “d’oblidar-se” d’aquest tipus d’ajuts, moltes vegades bàsics per a l’organització d’activitats, sobretot ara, que com sempre recorda el Sr. Alcalde, “no hi ha diners perquè estem en crisi”. Per anar sumant, a pregunta del grup municipal d’ERC sobre si pensaven presentar algun projecte a la convocatòria d’ajuts per a la organització d’actes de cultura popular de la Generalitat de Catalunya, van respondre que no ho tenien previst.

Comparteix:

03.06.09

Ja s'han adjudicat les obres de la nova escola

Publicat a General | 20:20

Amb data 28 de maig, s'han adjudicat les obres de la nova escola de La Riera a la Unió Temporal d'Empreses: Carrers i Obres, SL & Excavacions Vilà Vila, SA, per un import total de 3.561.430,01 € més IVA, que suposa un 10% de baixa sobre el pressupost inicial. El termini d'execució de l'obra són 15 mesos. El que no sabem és quan s'iniciaran, però esperem que sigui en breu.
Comparteix: