18.09.09

La coma, una nova oportunitat

Publicat a General | 20:58

El nucli de la Coma està format per unes desenes de cases, entre els termes municipals de Vespella de Gaià i La Riera de Gaià, una urbanització que es va anar forjant sense cap ordenació ni llicència i sense que l’Ajuntament hi fes res. Les cases que es troben dins del municipi de La Riera, són les que hi ha a la banda esquerra del carrer de Sant Sebastià. Històricament, han reclamat que es reconegui la seva situació, però els corresponents Ajuntaments no han fet la feina. Així doncs, aquests veïns i veïnes viuen en aquest nucli sense que es reconeguin les seves cases i sense poder gaudir de serveis bàsics com la il·luminació als carrers, no hi ha una xarxa de clavegueram, l’aigua arriba a través d’un pou privat i el servei de la recollida d’escombraries la realitza íntegrament l’Ajuntament de Vespella de Gaià. Evidentment, tenir aquests serveis així com la regularització de la seva situació, no serà un procés que surti gratuït per aquests veïns i veïnes, però és absolutament inconcebible que l’Ajuntament fins ara no hagi solucionat aquesta qüestió que ja dura masses anys.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de política territorial i obres públiques ha fet pública la convocatòria per a l'atorgament de les subvencions previstes en el Fons per a la regularització d'urbanitzacions, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Es pot consultar tota la informaciód’aquesta subvenció al següent enllaç: http://www.gencat.cat/sial/subven/ordre_pto_364_2009.pdf.

Através d’aquests ajuts, es poden impulsar projectes com ara:

-L’elaboració, modificació i, en el seu cas, l’adaptació dels plans urbanístics necessaris per a la regularització de la urbanització.

- La realització d’obres de competència municipal derivades de l’execució del programa d’adequació, tals com, treballs urgents de manteniment dels serveis.

- La redacció, modificació o adaptació del projecte de reparcel·lació i del projecte d’urbanització per a la dotació dels serveis urbanístics bàsics.

Així doncs, des del grup municipal d’Iniciativa Rierenca-epm, demanem que l’Ajuntament de La Riera de Gaià, demanera coordinada amb l’Ajuntament de Vespella de Gaià, sol·licitin aquests ajuts i s’impulsi la regularització de la urbanització de La Coma i la millora dels serveis dels veïns i veïnes que hi viuen.

Comparteix: