31.03.09

La Riera, a la cua dels pobles del Baix Gaià pel que fa a la recollida selectiva de deixalles

Publicat a General | 17:58

Fa uns dies, es van publicar les xifresdel percentatge de fraccions reciclables recollides durant l’any 2009 a la nostra comarca. LaRiera de Gaià, amb un 18,34% està a la cua dels municipis del Baix Gaià. A lapart alta, hi trobem Altafulla (41,91%) i Vespella de Gaià (34,52%), municipis quedes de fa dos anys recullen també la fracció de la matèria orgànica, encara queamb problemes per la gran quantitat de d’impropis que s’hi barregen com ara elplàstic de les bosses. D’altres municipis amb dades més bones que el nostre sónel Catllar (24,37%) sobretot per la recollida de la poda. De fet, a La Riera,la recollida de la poda suposa un 6,62% de la recollida selectiva i per tant,les fraccions reciclables com el vidre, plàstic i cartró només suposen el 11%del total.

 

A la vista d’aquestes dades, està clar quecal posar fil a l’agulla. La recollida selectiva de la fracció orgànica és laclau per millorar aquests números, sobretot si calculem que aquesta fracciósuposa quasi el 45% del total de la nostra brossa. La normativa legal estableixque a partir del mes d’agost d’enguany, tots els municipis han de recollir coma mínim el 10% de la matèria orgànica. Per tal de salvar aquesta situació, jaque municipis com La Riera no podran complir aquest termini, el ConsellComarcal del Tarragonès ampliarà la recollida d’aquesta fracció i de moment,comptarà com a recollida mínima per a tots els municipis del Tarragonès la queja estan fent pobles com Altafulla i Vespella de Gaià.

A part de la recollida de la matèriaorgànica, pensem que el nostre municipi pot fer més coses per tal d’augmentaraquestes dades. En primer lloc, fer una nova campanya informativa recordant onva cada fracció, que es podria fer aprofitant la revista municipal que arriba atotes les llars del municipi. També es pot pintar, amb els corresponents colors,els contenidors soterrats per facilitar conèixer quin és quin. Una altra mesuraseria fer una reunió amb els comerços, bars i restaurants i les empreses delpolígon industrial, impulsant i posant facilitats perquè reciclin les deixallesque generen.

Per millorar la recollida selectiva, calque l’Ajuntament, conjuntament amb el Consell Comarcal impulsin noves mesuresper mirar de canviar la tendència actual. Un bon exemple d’aquesta iniciativaés Torredembarra. Durant aquest mes de març han iniciat una campanya derecollida porta a porta al nucli antic, que ara per ara està donant molt bonsresultats i que supera i de molt, les dades anteriors.

Comparteix:

08.03.09

Volem una Biblioteca com cal

Publicat a General | 18:23

Des de finals del mes de febrer, la biblioteca municipal Joan Manresa ha perdut un dia d’obertura al públic. Ara, els divendres a la tarda la biblioteca està tancada. Aquest fet, és només la punta de l’iceberg de la gestió municipal vers aquest equipament cultural. La biblioteca ha passat a ser un segon plat. Pensem que s’ha deixat de treballar per millorar aquest servei i que no s’estan fent les coses com caldria. I això es fa palès amb elements com la biblioagenda, que apart d’editar-se i distribuir-se amb molt de retard, ha perdut contingut cultural, clar reflex de la falta d’activitats que es desenvolupen a la biblioteca. També caldria continuar amb la renovació informàtica perquè els ordinadors són una bona eina, per exemple, per atraure joves i ajudar-los en les seves tasques escolars. Caldria tornar a impulsar un espai web propi de la biblioteca, que recordem, aquest equip de govern incomprensiblement va clausurar, etc...

 

Està clar que, perquè una biblioteca municipal funcioni, cal invertir recursos i temps per gestionar-la adequadament perquè sinó, tornarà a ser aquell equipament que ja va ser fa quasi una dècada, on no hi anava pràcticament ningú i molta gent desconeixia la seva existència. Creiem que la biblioteca municipal pot ser una eina cultural important pel municipi i demanem a l’equip de govern que es torni a reactivar com es mereix.

Comparteix: