08.09.06

Les Cendres de les incineracions a una fossa comuna.

Publicat a General | 09:32

Reus 08 / 09 / 2006

Les Cendres de les incineracions a una fossa comuna.

Els francesos sempre van avantguarda conquerint llibertats, per gaudir de lleis que regulin i millorin el benestar dels ciutadans.

La nova norma adoptada a la Cambra Alta francesa , pendent de ser ratificada per la Assemblea Nacional, implica “la prohibició de conservar les cendres dels familiars incinerats al domicilis propis.”

Cada un de nosaltres som responsables de fer quelcom per millorar el medi ambient on ens desenvolupem.

Llegeixo als diaris de Reus que la consellera delegada de Gerfusa, societat municipal que gestiona els serveis funeraris de la ciutat, Empar Pont, a pres mides per que les cendres de les incineracions tinguin una sepultura de titularitat municipal on es podran dipositar-hi de forma gratuïta.

Es un pas endavant però, a Reus la incineració va a l’alça, quasi s’arriba a una al dia.

Segur que augmentaran a tot el país, per tant s’ha de prendre mides, si no volem ensopegar amb urnes funeràries, u trepitjar les cendrés quant sortim a passejar per la muntanya o la platja.

S’ha de posar ordre a un problema, del medi ambient, provocat per les cendres de les incineracions, que ja es fa notar. Es podrien estudiar algunes possibles solucions.

1.- La sepultura de titularitat municipal ha de ser un monument que tingui un atractiu artístic, que als visitants del cementiri, no els causi cap rebuig.

Amb el disseny, realització del projecte i construcció, seria mol important invitar a col·laborar a les companyies d’assegurances que son els que porten mes difunts al cementiri.

2.- Crear un registre amb mitjans informàtics, dels noms i dades de totes les persones, incinerades que se hi guardin, per consultar, en treballs de recerca històrica.

3.- Prohibir la sortida de les cendres amb urnes funeràries del cementiri, si no es comprometen els responsables, a que siguin enterrades en terrenys propis, a no escampar-les per llocs públics, tan si es un camp, una muntanya u al mar; signant un document, que es pugi multar als infractors de les condicions establertes i acceptades.

4.- Ja no passarem al davant dels francesos, però per lo de “Reus, Paris Londres”, es podria proposar al Govern de la Generalitat, que prohibeixi conservar les cendres dels difunts familiars als domicilis propis, de tot el país.

José Maria Sabaté Pena