08.01.09

Aturem la Massacre a GAZA

Publicat a General | 11:35

Comparteix:

21.12.08

Estalvi nadalenc ridícul

Publicat a General | 12:00

L’última decisió del Sr. Alcalde ha sobtat a tothom. Aquest Nadal, ha deixat els carrers de La Riera, Ardenya, Virgili, el Castellot, residencial la Riera i la Coma sense quasi cap tipus d’iluminació nadalenca. De fet, en un ple ja va avisar que amb la crisi s’havia de reduir i el primer que ha rebut han estat aquests lluents nadalencs. El més sorprenent de tot és, de fet, que aquestes mesures restrictives només s’han aplicat a la decoració dels carrers. Pensem que és una mesura del tot mal plantejada i que realment , més que fomentar l’estalvi a portatr a moltes persones a pensar que és una solució del tot ridícula. 

 

     

 

Les veritables mesures d’estalvi no s’apliquen així. Si el que volem és consumir menys electricitat, hi ha d’altres mesures realment efectives com ara encendre aquests guarniments nadalencs només els dies de Nadal i de festa, per tant dpodrien començar aquest dilluns dia 22 de desembre i allargar-ho fins el 6 de gener, estalviant-nos quasi tot el mes de desembre. L’altra mesura encara més efectiva, és col·locar a cadascuna de les llums, un temporitzador que reguli el temps d’encesa i que per exemple, només s’encenguin de 6 de la tarda a 10 del vespre i després s’apaguin. Això si que estalviaria energia sense privar que la gent del nostre municipi ,pugui gaudir d’aquest element festiu. I de ben segur, que si ens ho proposem, encara podem trobar d’altres mesures d’estalvi si pensem una mica. Però la solució que aplicat l’equip de govern, eliminant quasi tot rastre d’iluminació són ridícules i estant fora de lloc. Per enèsima vegada, demanem que les coses que afecten a tot el municipi cop és aquest cas, d’alguna manera es puguin consensuar i que tots i totes puguem donar la nostra opinió, si més no, que es noti un treball més de gestió de l'equip de govern i que les qüestions no es resolguin de qualsevol manera

Comparteix:

30.11.08

El fet cultural i el pa amb tomàquet

Publicat a General | 12:13

Dimart, 25 de novembre, es va celebrar el darrer ple ordinari de l’any 2008. Al torn de precs i preguntes, els companys d’ERC van adreçar una pregunta a la regidora de cultura, referida al fet que l’ajuntament de La Riera va ser l’únic del Baix Gaià que va quedar fora del Gaià FolK, esdeveniment cultural que amb els anys, s’està consolidant com una trobada de referència al Camp de Tarragona. La justificació de la regidora, passava pel poc temps que van tenir per reaccionar a l’oferta de col·laborar amb el Gaià Folk (la mateixa que la resta) i que l’activitat que es proposava al nostre municipi, les activitats del nostre Ball de Diables, per dir-ho d’alguna manera no l’havien escollit ells. Acte seguit, vam intervenir nosaltres, per defensar la trajectòria d’aquest fet cultural de la comarca, de la seva rellevància i de la necessitat que el nostre poble no en quedi fora. L’únic argument de la regidora va ser que no hi van donar suport perquè no tenien ningú que fes allò que els hi demanava l’organització, muntar i desmuntar el material com ara taules, etc. Com us podeu imaginar, vam rebatre aquest argument tan justet, deixant al descobert les poques ganes de l’equip de govern a participar en aquest esdeveniment.

 

Tot plegat i més enllà d’aquesta polèmica, fa que reiterem la nostra opinió que aquest equip de govern no està per la tasca cultural i que està més preocupat pel que diran i per sucar pa amb tomàquet o per col·locar els avis i àvies al molí del mig, encara que la sala que només té 74 m2 i quedi petita ja d’entrada. L’exemple del carnaval d’enguany, on es van oblidar de les comparses de casa i només ens vam “exhibir” pel vial deixant de banda la resta del poble, la desaparició de la trobada de conta contes dels Països Catalans, la negativa a seguir amb les trobades castelleres de La Riera i Ardenya o la desaparició de la majoria d’activitats impulsades des de la Biblioteca, deixant del tot pelat el calendari d’activitats de la Biblioagenda, són només algunes de les pinzellades d’aquest tarannà populista i resultadista del que "allò que no funciona o no ens agrada, no ho fem".

 

També al ple, vam sol·licitar a la regidora de cultura la creació d’una comissió de cultura, integrada per representants dels grups municipals i alguns responsables de les entitats socials i culturals del municipi. Potser així canvia una situació que pensem que és negativa per al nostre municipi.

Comparteix:

08.11.08

L’escola nova de La Riera haurà de seguir esperant

Publicat a General | 17:37

El passat 6 de novembre, el responsable dels serveis territorials del Departament d’Educació de la Generalitat a Tarragona, va reunir-se amb l’alcalde de La Riera i la regidora d’ensenyament, la directora del CEIP Montoliu i un membre de l’AMPA d’aquest centre. Després de saber-se que als pressupostos de l’any vinent no hi ha recollida cap partida per la construcció del nou centre escolar, aquesta reunió havia de servir per conèixer una mica millor com queda ara aquesta obra. I la resposta a la pregunta és força clara. L’escola és prioritària però cal esperar a que el govern català inclogui aquesta partida als diners que surten de l’Institut Català de Finances.

 

És del tot evident, que anem tard. Col·lectius com l’AMPA i el grup municipal d’esquerra, des de principis d’aquest nou segle venen reivindicant que el nostre poble necessitava aquest equipament. I de fet, la gent que poc a poc ha anat venint a viure a La Riera, no entenen com es pot planificar un poble, deixant construir cases i pisos arreu i per contra, no millorar-ne els serveis del municipi. Per nosaltres, no deixa de ser un exemple més de la mala gestió d’aquest equip de govern, amb el seu alcalde aferrat a la cadira. I això si, donant les culpes de que no tinguem escola al tripartit.

 

Pel bé del municipi, esperem que aquest any vinent, puguem explicar-vos que els diners ja hi són i abans d’acabar la legislatura podem tenir un nou centre. Us anirem informant si hi ha algun canvi al respecte.

Comparteix:

08.09.08

Les obres de rehabilitació al molí del mig de La Riera de Gaià posen al descobert unes escales i una bassa de cànem

Publicat a General | 18:42

El passat dia 29 de gener, i a instàncies de l’arquitecte Josep  Maria  Roca, arquitecte que ha firmat el projecte de rehabilitació del molí  del mig,  va convidar a visitar l’obra del molí  al Joan Carles Blanch, juntament amb l’aparellador municipal. Mesos enrere en Joan Carles, ja va assessorar a l’arquitecte quan s’elaborava la memòria històrica de l’edifici per tal de presentar el projecte de rehabilitació  a l’ajuntament de La Riera de Gaià i a altres institucions. Un cop acabat el  projecte es va fer arribar a vàries institucions. Durant la legislatura passada, el projecte  es va fer arribar als Fons FEDER europeus per tal d’aconseguir subvenció. Actualment sabem  que el FEDER europeu ha subvencionat el projecte amb 60.000€. Altres institucions han donat també diners, com són la Diputació amb 100.000€, la Generalitat amb 27.000€ i l’ajuntament amb 49.817€.

L’actual “molí del mig” o dit  també “molí de Santes creus” situat a la Plaça Major  té el seu origen al segle XIII i és un dels edificis civils  més antics que es conserven a La Riera de Gaià. De l’antic molí queda la sala de les moles on hi havien quatre jocs de pedres molineres  i que esta cobert amb una volta apuntada. També són d’aquesta època, els salts d’aigua i els carcaus i la mina general de desguàs del molí. D’època mes tardana és l’estructura exterior que avui dia podem contemplar, feta amb pedra i tàpia,  iniciada al segle XVIII. Durant la visita al molí l’arquitecte va explicar com anirien les obres de restauració que en un principi són de consolidació d’estructures en els  dos nivells. El superior, on es conservarà la maquinària del molí nou, que és de principis del segle XX i que per decisió política ara s’ubicarà una llar de jubilats que ja  des d’un principi  neix petita.
 
Sala de les moles del “moli nou”. Primer pis. En aquest espai, és on l'actual equip de govern, hi ubicarà la llar de jubilats. En aquesta fotografia veiem el mal estat de conservació en que es troben les moles i el sistema d’engranatges i politges del “molí nou”.
 
Al pis inferior és on l’arquitecte Roca tenia els seus dubtes. Durant les tasques de desenrunament d’excavació del terra van sorgir, per sorpresa de tots,  unes sis escales que antigament connectaven el molí medieval  amb el nivell superior on es troba la plaça major. Aquestes escales són bastant allargassades segurament  per tal de que els animals (cavalleries) poguessin pujar o baixar per  elles. També cal dir que les sis escales estan empedrades. Es a dir, contenen dibuixos geomètrics fets amb còdols de riu, segurament del Gaià. En un dels laterals de les escales  també s’ha trobat una canal tota ella feta en perdra que conduïa les aigües pluvials de la plaça fins a la bassa o dipòsit d’aigua que s’ha trobat a l’interior del molí del segle XVIII. El dipòsit d’aigua és totalment quadrat, lliscat (impermeabilitzat) i es troba en una cantonada de l’actual molí. Segons Joan Carles  Blanch es podria tractar d’una bassa de cànem que estava al costat de l’entrada del molí medieval ja que el cànem era un conreu abundant a La Riera  des de temps immemorials. L’altre argument que fa  pensar que era una bassa de cànem es la descoberta d’unes escales que permetien l’accés al seu interior.
Les basses de cànem és caracteritzen per tenir aquests accessos per tal de que el “galera”, persona que recollia les garbes de cànem esfilagarsades i remullades podés fer la seva feina dins a la bassa. Tampoc es pot descartar que la bassa també tingués la funció d´abeurador pels animals.

Al final de les escales es trobava la bassa de cànem (quadrat més enfonsat) i la porta d´entrada al “molí vell” medieval. Encara es poden veure restes de les dovelles  (pedres) que formaven la porta.

Un cop descobert l’entrellat val a dir que l’arquitecte es mostrà predisposat, ja que és un edifici protegit,  a conservar les escales, la canal i la bassa del pis inferior on també es troba la sala de les moles de l’antic molí medieval. En aquest pis  es veuen una munió de pedres molineres gastades   que es col·locaven un cop ja estaven en desús per posar-les com a paviment o reforç de les parets. En una de les parets del molí del segle XVIII es va trobar empotrada sostenint un trespol del molí una gran pica de pedra massissa quadrada.

Com a nota curiosa, cal dir que dins de la bassa  de cànem també es va trobar colgada de terra una perdrà molinera sencera pertanyent a un  segon joc de moles del molí medieval, que segurament es devia soterrar allí quan es va electrificar el molí a principis del segle XX.  Allà on havia estat el segon joc de moles, es va posar  al seu lloc una turbina que generava electricitat amb el salt de l’aigua i que feia moure un sistema de rodes amb corretges que feien giravoltar les moles del moli nou.

Les sis o set escales trobades salvaven el desnivell que existia entre la plaça major i l’entrada del molí medieval. Són escales llargues i empedrades amb còdols del riu Gaià. Totes elles tenen dibuixos geomètrics.
 
L’arquitecte va valorar obrir més obertures a la part del molí medieval per que així des de fora es pogués veure l’interior de la volta de la sala de les moles així com també les escales empedrades. La solució final que es va adoptar fou la de conservar les obertures actuals fetes al llarg del temps en el molí i destinar algunes d’elles a fer de portes i unes altres a fer de finestres que permetin la visió interior de la part baixa del molí. Amb la troballa de les escales i la bassa es confirma que la part baixa, ja que la alta per decisió política i no tècnica serà la llar de jubilats, hauria d’ésser un espai museístic  d´interpretació dels molins hidràulics de La Riera. Per les seves característiques arqueològiques  i desnivells, només queda contemplar  aquesta opció.
 

Cantonada del “moli vell” feta de carreus (pedres) ben escairades. Al costat veiem l´entrada  reformada de l´antic molí medieval. S´observa l´arrencada d´una porta d´arc de mig punt.
 
Interior de la sala de les dues moles del molí del mig (o de Santes Creus), al terra de la qual hi han moltes moles trencades o gastades que es col·locaven com si fos  el paviment. La volta correspon a la manera de construir pròpia del segle XIII. S’assembla molt a la volta de l’església petita d´Ardenya.
 

 Les escales empedrades
Comparteix:

04.09.08

Aquí teniu el nº3 del butlletí d'informació i d'opinió, BIO, d'Iniciativa Rierenca-epm

Publicat a General | 16:46

Aquí teniu el nº3 del BIO, farcit com sempre d'informació i opinions sobre alguns dels temes que més ens preocupen de l'actualitat Rierenca i algunes de les qüestions que es tracten als plens municipals. I malauradament, no hi cap tot allò que volem dir.
Paradoxalment, el darrer ple ordinari del nostre Ajuntament (29 de juliol), on a part de l'aprovació de les actes anteriors, només hi vam trobar la revisió dels decrets, i no hi havia cap punt per sotmetre a votació. Com a mínim, del tot sorprenent. Els dos regidors d'IR-epm, vam expressar també al ple aquesta sensació de poca gestió municipal, que ja venim arrossgant des de fa mesos. I quan parlem de poca gestió, no ens referim al dia a dia, que només faltaria que es deixés de fer. Són aquelles qüestions que s'han de cuidar i que sembla que el nostre Ajuntament ha abandonat del tot. Un bon exemple és el pla de promoció turística del Baix Gaià. Ajuntaments veïns com ara la Nou de Gaià i el Catllar, acolliran un centre d'informació i un centre d'interpretació dels castells, respectivament. I la Riera, no tenim un molí, que podria ser un espai de difusió i cultura?
 
Bona lectura!
BIO 3 pàg1.pdf
BIO 3 pàg2.pdf
BIO 3 pàg3.pdf
BIO 3 pàg4.pdf
Comparteix:

28.05.08

El Govern accepta els terrenys per a la construcció del CEIP de La Riera de Gaià

Publicat a General | 15:55

Dins dels acords de govern de la Generalitat de Catalunya de dimarts 27 de maig de 2008, es recull l'acceptació del solar per a la construcció del nou CEIP de La Riera de Gaià:

"El Govern ha aprovat aquest matí l'acceptació de dos solars per a la construcció de centres d'educació infantil i primària. El primer solar es destinarà a la construcció del nou edifici del CEIP Comtes de la Cambra de Les Masies de Voltregà. La nova construcció substituirà les instal·lacions actuals, i comptarà amb una superfície de 2.320 metres quadrats. Es tracta d'un centre d'una línia. Pel que fa a l'actuació a la Riera de Gaia, el solar també es destinarà a la construcció del CEIP del municipi, que comptarà amb una línia (dues aules per curs) a educació infantil i una línia a l'educació primària. També es construirà el menjador amb una capacitat per a un centre de dues línies. La nova construcció, de 2.670 metres quadrats, substituirà les instal·lacions actuals."

Ara el dubte és qui es farà responsable de la urbanització d'aquest pla parcial on es troba el terreny. Tenim seriosos dubtes que el propietari de la resta de terrenys, vulgui ara, posar-se en projectes de contrucció. Així doncs, qui assumirà les despesses de la urbanització, que inclou portar els serveis bàsics?

Comparteix:

16.05.08

L’ Assemblea Comarcal del Baix Gaià es declara antitransvasista

Publicat a General | 17:15

L’Assemblea Comarcal del Baix Gaià, reunida el passat 8 de maig, va decidir per majoria declarar-se ANTITRANSVASISTA i com a conseqüència donar suport a la Plataforma en Defensa de l’ Ebre, al manifest d’ Unió de Pagesos i oposar-se a l’ampliació de la concessió d’un milió de metres cúbics anuals que l’ ACA ha atorgat a Ematsa dels Pous de Renau.

La nostra decisió està basada en:

1.- El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5113 de 17 d’abril de 2008, en el que l’ Agencia Catalana de l’ Aigua atorga a Ematsa la concessió d’un milió de m3 anuals dels Pous de Renau, NO especifica que sigui ni per una situació d’emergència, actual sequera, ni que tingui data de caducitat. Per això volem que l’ACA justifiqui el perquè d’aquesta ampliació, i sol·licitem garanties per poder retornar l’aigua del Gaià a la pròpia conca passada aquesta temporalitat.

2.- .  Davant la manca d’informació oficial sobre la temporalitat de l’extracció, les contradiccions de la informació no oficial i seguint amb la nostra filosofia de sempre, basada en que les economies s’han d’adaptar a les conques i no al revés, pensem que si els nostres pous ja ens podem proveir d’aigua, aquest increment hauria de servir per disminuir en la mateixa quantitat l’aigua del minitransvasament de l’ Ebre.

3.- Per què els últims informes de la Fundació Nova Cultura de l’ Aigua consideren que les últimes pluges i tota la resta de mesures engegades per la pròpia FNCA ens donen un marge de temps per trobar altres solucions, mes adients que el transvasament de l’Ebre a Barcelona.

4.- Actualment s’estan repetint els mateixos models de creixement insostenible que els que ens han portat a aquesta situació i només s’ha frenat per  la crisi del sector de la construcció. Mentre discutim sobre l’aigua de Barcelona i la sequera s’està permetent que pobles com La Pobla de Montornès projectin creixements de mes de 1000 xalets i que es connectin a la xarxa del transvasament de l’Ebre, la repetició d’aquets models farà que aviat ni la dessaladora  pugui donar prou aigua i els casos d’excepcionalitat ningú ens garanteix que puguin sovintejar. Demanen doncs un canvi en els models ja que es ara quan es pot entendre la insostenibilitat d’aquest.

5.- Que el Gaià no baixa, que tenim pobles que s’abasteixen d’aigua de l’Ebre (Altafulla, Torredembarra, El Creixell i ara la Pobla de Montornès) i l’ACA ho ha justificat que era per la manca d’aigua del Gaià. Com ens poden dir ara que tenim 1.000.000 m3 d’aigua excedentària als pous de Renau?


“El Baix Gaià contra els transvasaments”

Comparteix:

07.04.08

Reunió oberta d'Iniciativa Rierenca

Publicat a General | 11:17

Com cada primer dilluns de mes, aquest proper 7 d'abril, de 19:30 a 20:30 h. ens trobareu al Bar del Casal de la Riera de Gaià. Parlarem del nou text refós del POUM i d'altres temes. La reunió és oberta a tothom.

Del tema del local, com veieu seguim sense notícies. Al darrer Ple, l'Alcalde en persona ens va tornar a dir, que després de 9 mesos encara no han pogut arreglar-lo. Sort que l'espai en qüestió, només té 7,5 m2, que si fos més gran, potser ja no el veiem arreglat fins la propera legislatura!

Comparteix:

28.03.08

Els grups municipals d’Esquerra i Iniciativa Rierenca reclamen que s’aturi la tramitació del POUM i que s’obri un període de treball per a consensuar un nou text.

Publicat a General | 18:27

En el ple ordinari de data 25 de març, l’equip de govern (CIU- 5 regidors), va presenta per a la seva verificació el text refós del POUM de La Riera de Gaià, tràmit requerit per la CUT (Comissió d’Urbanisme de Tarragona), ja que en data 24 de maig de 2007, a només tres dies de les eleccions municipals, l’esmentada comissió va aprovar definitivament el POUM de La Riera de Gaià, però en va suspendre la seva executivitat, perquè aquest document presentava importants mancances.

Els grups municipals d’Esquerra i Iniciativa Rierenca (representats per 2 regidors cadascun al consistori Rierenc), tal i com vam plantejar als seus programes electorals, reclamen un pla urbanístic més racional, amb una major transparència del procés de redacció, així com una major informació d’aquest pla als veïns i veïnes del municipi, ja que aquesta ha estat del tot insuficient i de mínims al llarg de tot el procés.

Els dos grups municipals representen més del 40% dels vots i ambdós defensen que l’aprovació d’un projecte que afecta al futur del tot el municipi i a les generacions futures, s’ha de fer amb el màxim consens.

A les darreres eleccions municipals, CIU només va aconseguir el 55% de suport. Aquest percentatge de vots només representa la voluntat d’una part dels veïns i veïnes de La Riera de Gaià i l’alcalde ha decidit no escoltar a la resta de població.

Manifesten que el document verificat per l’alcalde i els quatre regidors (CIU) presenta deficiències com no haver incorporat els informes i certificats preceptius de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o el fet que el document no es presentés en suport informàtic i es queixen que es va presentar el document sense quasi temps de fer cap consulta, atès que els dies previs a la sessió plenària eren festius, per tant també demanen el màxim de transparència i d’informació.

Per tot això, Esquerra de La Riera de Gaià i Iniciativa Rierenca van demanar que es retirés la verificació del text refós del POUM com a punt de l’ordre del dia, que es convoqués a una reunió a tots els regidors i regidores de la corporació per mirar d’apropar posicions i obrir un nou període d’exposició pública, respectuós i transparent, petició que va ser desestimada.

Comparteix:

21.03.08

Sessió ordinària del Ple de la corporació de l'Ajuntament de la Riera de Gaià de data 25 de març de 2008

Publicat a General | 13:41

Aquest dimarts, hi ha sessió ordinària del ple a les 9 del vespre a la Sala de Plens. Aquí teniu l'ordre del dia:

Com podeu observar, el punt nº7 és la verificació del text refós del POUM de la Riera de Gaià.

Comparteix:

02.03.08

Reunió oberta d'IR. Ens segueixen negant l'espai, aprovat pel propi ple de l'Ajuntament de la Riera de Gaià

Publicat a General | 17:54

Aquest dilluns, 3 de març de 2008, com cada primer dilluns de mes, ens trobareu al bar del Casal per si voleu proposar alguna qüestió o simplement participar de la reunió dels membres i els dos regidors d'Iniciativa.

I serem de les 19.30 a les 20:30 del vespre.

I com també sabeu, el nostre ajuntament segueix negant-nos l'espai que el propi ple de l'Ajuntament va aprovar per majoria absoluta durant el ple del dia 2 de juliol de 2007.

Comparteix:

20.02.08

Butlletí d'informació i d'opinió d'Iniciativa Rierenca, Bio nº2

Publicat a General | 17:25

Ja ha sortit el número dos d'aquest butlletí d'informació i opinió, amb un suplement sobre el carnaval de la Riera de Gaià. El pots llegir amb format pdf que trobaràs més avall.

Sinó l'has rebut a casa i en vols un, només cal que ens el demanis: lariera@iniciativa.cat

bio2 pàgina1.pdf

bioN2-2.pdf
bio2 pàgina3.pdf
bio2 pàgina4.pdf

 

 

Comparteix:

17.02.08

El Carnaval de La Riera: Qualitat o quantitat?

Publicat a General | 20:18

Des de fa uns anys el carnaval del poble, que sempre s’avançava una setmana abans del dia de Carnaval pròpiament dit,  s’anava mantenint amb els seus alts i baixos amb la participació i bona voluntat de la gent del poble, que al cap i a la fi eren  els que es disfressaven i mantenien viva la flama de la festa. S´ agrupaven  en unes quatre o cinc comparses, hi havia un  rei carnestoltes, un discurs digne des del balcó de l’ajuntament  i una  tradicional rua pels carrers del poble acompanyada per una xaranga. A l’endemà rua infantil i espectacle al acabar.

Enguany el carnaval ha fet un canvi no sabem si a millor o pitjor. Vosaltres mateixos ho jutjareu...
Per començar sembla que  no hi havien gaires ganes de cel.lebrar-lo per part dels responsables Municipals, però al final  van decidir fer-lo una setmana després del dissabte de Carnaval.  Per aquest motiu es van  publicar uns cartells  anunciant la rua i els incentius que donava l’ajuntament per a participar-hi. En els cartells s’anunciava el recorregut de la rua que en principi era com sempre s’havia fet, pels carrers del poble.
Al cap d’una setmana  va aparèixer un altre cartell on s’especificava un canvi  inesperat del sentit de la rua. Ara la rua es feia pel vial de la sèquia, amunt i avall,  i no pels carrers del poble. Per què? Doncs per que hi havia una carrossa forastera que no hi cabia pels nostres carrers i cuita corrents els responsables municipals van decidir caviar sense solta ni volta el recorregut de la rua. La cosa no estava ja prou desvirtuada que a l’ajuntament no se li ocorre fer res mes que donar uns entrepans el dia de la rua per a totes les comparses foranies participants, per tal de quedar bé,  oblidant-se de  les comparses de La Riera. La indignació entre les comparses del poble  va ser  evident. Es a dir, que el nostre equip de govern prioritza la gent de fora  abans que els de La Riera, canviant el recorregut de la rua i donant entrepans a les comparses foranes.
I els de La Riera què...? Són els que  any rere any han mantingut el carnaval viu, amb les seves disfresses i el seu esforç per dur-les a terme i ara són els grans oblidats!

El dia de la rua, dissabte 9 de Febrer, al vial, prop de les hortes   feia un fred que pelava, era  un comentari força  comú en  totes les comparses participants i espectadors. Si la rua s’hagués fet per l’interior del poble, com sempre, de ben segur que  la sensació de fred no hagués estat tant acusada. La rua va iniciar-se al “segon arbre” amb un considerable retràs posterior a la repartida de confeti i de les bosses de menjar per part dels responsables municipals. A l cap d’una estona, la rua tornava a encallar-se per que segons sembla hi va haver la lectura del pregó del Rei Carnestoltes (lectura no anunciada en els cartells) a la baixada dels “Quatre cantons”. Val a dir que tant el Rei Carnestoltes com el pregó van passar desapercebuts per tota la gent.
El pregó fou curt i lamentable. En dos minuts es van dir tantes bajanades sense sentit, ni gràcia, caient al final, en  una fàcil  barroeria  faltant al respecte a persones concretes i a col·lectius  del poble. Qui va fer aquest pregó segurament és una persona de fora del poble que no coneix la realitat del nostre municipi. Tant ell com qui el  va encarregar,  l’equip de govern en aquest cas, també n’és responsable d’aquesta barroeria. Com anem veient, la incultura, la insensibilitat  i el poc saber fer vers  les entitats i la gent  de La Riera es evident. Aquests representants municipals estan a l’alçada del càrrec que ocupen?

La cosa no s’acaba aquí, quan la rua va arribar al final del vial i les carrosses feien la volta per tornar a baixar vial avall, la desbandada fou general i el desordre, si es que en algun moment  de la rua hi va haver ordre, fou notori. Arribat a aquest punt, vàries comparses de La Riera van decidir fer un tros de rua per dins el poble,  en protesta  contra la rua imposada  per l’ajuntament. A l’abandó de les comparses de La Riera sen n’hi va solidaritzar una de fora i tots junts fent rua ,  es van arribar fins al Casal.

És llàstima que per una mala organització, poc criteri i que, com sempre,  manca de sensibilitat dels responsables municipals es desaprofités una oportunitat de reactivar el Carnaval del poble. La participació fou acceptable si parlem de comparses forasteres que van rendibilitzar les seves disfresses venint al Carnaval de La Riera, però tot el contrari  si ens fixem amb quanta gent del poble hi havia disfressada. Les menystingudes comparses de sempre.

Quin model de Carnaval vol el poble? Quina justificació hi ha per no donar entrepans a les comparses de La Riera? Cal supeditar la festa del Carnaval a la gent que de fora i canviar el recorregut de la rua? Com ho  justificaran  el desordre i la manca d’organització de la festa? Com es permet dir bajanades sense sentit, ni gràcia, faltant al respecte en un discurs de Carnestoltes?
 
Perquè, sincerament ens preguntem que feia  el Sr. Alcalde a dalt del seu tractor i amb una perruca platejada tancant la rua? Es pot considerar una comparsa? A ell li va tocar entrepà?...
Populisme barat! L’equip de govern  ha de donar comptes al poble d’una festa que s`els va escapar de les mans.


Què proposem?

- Parlar amb les entitats i que alguna d'elles, el grup de joves per exemple, s'encarregués d'organitzar la comparsa del rei carnestoltes.

- Mantenir íntegrament el recorregut tradicional per l'interior del poble, especificant en les bases per a poder participar l'alçada i amplada màxima de les carrosses.

- Si hi ha diners per repartir bosses de mejar, doncs, que es faci per a tothom.

- Recuperar l'espectacle infantl al final de la rua infantil, ja que molts pares, mares i nen l'esperaven.

Aquí teniu el pregó de la Riera de Gaià:

 

Comparteix:

11.02.08

El nou edifici de l'escola de la Riera

Publicat a General | 18:53

Durant les darreres setmanes, per no dir mesos, la qüestió de les noves escoles ha estat tema de conversa de molts pares i mares. La preocupació però, es va fer més palesa en el moment que vam comprobar que als pressupostos del 2008 de la Generalitat de Catalunya no hi sortia la construcció de l'esperada escola. Per aquest motiu, vam fer les corresponents consultes al grup municipal d'Iniciativa per Catalunya i concretament, al diputat Daniel Pi, per conèixer de primera mà la situació d'aquesta obra tant necessària pel nostre poble. I la resposta ha estat força esperançadora. Encara que no s'hagi inclòs als pressupostos d'enguany, pel fet sobretot que hi ha una alta demanda de nous centres i hi ha d'altres municipis que han fet els deures abans (com és el cas de la Pobla de Montornés, al qual s'ha assignat més de 2,5 milions d'euros per al nou centre) el Govern de la Generalitat de Catalunya, està estudiant la possibilitat que es pugui incloure la construcció de la nova escola dins dels propers acords del Govern per encàrrec a l'Institut Català de Finances. 

 

El problema de la falta d'espai a les escoles i la solució ja arriba tard. De fet, els moviments importants es van fer en el darrer any de la legislatura passada i només pensant en les eleccions municipals que s'acostaven. Cal recordar, que la Comissió d'Urbanisme de Tarragona va aprovar el Pla Urbanístic de la Riera, on entre d'altres, hi havia la requalificació dels terrenys de la nova escola, tres dies abans de les eleccions de 27 de maig. Tot aquest procés de les escoles s'havia d'haver engegat ja fa forces anys. De fet, a principis d'aquest segle i des de diferents entitats, ja s'havia començat a avisar que es feia necessària la construcció d'una nova escola, que assumís la demanda de més espai. Aquest procés lògic si que l'han fet d'altres municipis del Baix Gaià, com Salomó, el Catllar, Altafulla, Torredembarra i recentment la Pobla de Montornés, que ens els darrers anys han fet els deures i ara tenen escoles adaptades a les noves necessitats dels seus municipis.

Comparteix: