10.01.09

L’any nou ens porta una apujada d’un bon nombre d’ordenances fiscals de La Riera

Publicat a General | 12:48

En sessió extraordinària del Ple de la Corporació amb data 4 de novembre de 2008, l’equip de govern va aprovar, només amb els vots afirmatius dels regidors de CIU, una àmplia modificació de les taxes recollides en les ordenances fiscals per a l’any 2009. Després d’anys de fer modificacions puntuals d’algunes taxes, aquest any, l’equip de govern ha decidit que la pujada afecti un conjunt més important de taxes.

 

Modificació ordenances, vigents per a l’exercici 2009

Expedició de documents

 

 

 

 

 

 

 

        Increment del 4,5 %

Llicències urbanístiques

Llicències obertura establiments

Clavegueram

Retirada vehicles abandonats

Ocupació terrenys públics amb taules i cadires amb finalitats lucratives

Parades, barraques i atraccions en terreny d’ús públic

Reserves de via pública per càrrega i descàrrega de mercaderies

Reglament autotaxi i altres vehicles de lloguer

Taxa tramitació llicències activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració ambiental

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, etc

Dipòsit mínim per les llicències d’obres menors

120 € (fins ara 60 €)

Taxa del manteniment cementiri

14 €/any (fins ara 9,02 €/any)

Preus nínxols darrera fase construïda

Planta baixa: 1.550 €

Planta primera: 1.280 €

Planta segona: 1.100 €

Taxa de la recollida d’escombraries

Increment del 17,43 €

Preu habitatge: 130 €/any

Preu locals: 153,32 €/any

Prestació servei d’aigua

Increment mitjà del 4,2 %

**Cal afegir en aquest quadre l’augment de la taxa per a la prestació de la llar d’infants que ja van fer fa uns mesos.

 

Algunes d’aquestes, com són el clavegueram, el manteniment de nínxol o l’expedició de documents feia anys que no s’apujaven. Sorprèn i preocupa, que l’equip de govern hagi decidit fer aquestes apujades en un moment en que l’economia de moltes famílies no està per moltes alegries. Així doncs, pensem que aquestes mesures estan fetes només pensant en les arques de l’Ajuntament i sense tenir en compte a la gent. Ja fa masses anys que el nostre Ajuntament no fa gestió municipal. I segurament, l’exemple més contundent d’aquesta falta de previsió és la necessària revisió cadastral que no es fa al nostre municipi des de l’any 1992.

 

Després de quasi 17 anys, aquest valor ha quedat del tot desfasat. Per una banda, ha creat un important greuge comparatiu entre la gent que té cases velles i les persones   que en els darrers anys s’han fet o s’han comprat una casa nova. I per altra banda, aquesta fet fa que l’Ajuntament disposi de menys recursos econòmics. Ens preguntem a què estan esperant a fer aquesta modificació? Com més anys passen més forta serà la patacada. Tot sabem que aquesta mesura serà del tot impopular i el que sembla clar, és que el nostre alcalde no vol aquest tipus de problemes. Sense cap mena de dubte, això és una patata calenta per al proper equip de govern.

 

Un cas apart és l’increment d’un 17,43 % de la recollida de les escombraries. Amb la col·locació dels contenidors soterrats, l’Ajuntament va perdre una bona oportunitat d’implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica, bàsicament per les reticències del senyor Alcalde. A part dels beneficis ecològics evidents de separar la matèria orgànica, a mig termini també suposa un estalvi econòmic. El preu de cremar escombraries cada vegada és més car i farà que els increments de les taxes cada cop siguin més freqüents. Pensem que el més lògic seria impulsar d’una vegada per totes la recollida al municipi de la matèria orgànica. I una bona manera d’estalviar costos de la recollida de la brossa, seria plantejar al Consell Comarcal del Tarragonès i als pobles veïns la construcció d’una planta de compostatge com la que hi ha a Botarell, disminuint així el cost del transport.

 

Comparteix: