30.07.10

Signatura de l'acord entre l'ACA i REPSOL

Publicat a General | 16:51

Avui divendres, a la seu de la Delegació del Govern a Tarragona, s'ha signat l'acord entre l'Agència Catalana de l'Aigua i REPSOL. Com ha reconegut el propi Conseller de Medi Ambient i també el responsable de REPSOL, això només és un primer pas i caldrà veure com s'implementa i les mesures correctores que cal aplicar. Pensem que en els propers mesos haurem d'anar seguint l'evolució dels treballs per part de les dues parts, i com diu l'acord, veurem si d'aquí un any aquest primer pas es converteix en una realitat.

Salut i Gaià! 

Signatura de l'acord: Director de l'ACA, director de REPSOL i Conseller de Medi Ambient


28.07.10

Salvem el Gaià presentarà esmenes a l’acord signat entre l’Agència Catalana de l’Aigua i REPSOL per l’establiment d’un cabal ambiental al curs baix del riu Gaià

Publicat a General | 20:36

Desde la Plataforma Salvemel Gaià valorem l’acord assolit entre l’ACA i REPSOL com un avenç, doncs elspassos donats en els últims 35 anys per esmenar la situació del tram baix delriu Gaià tocat de mort per l’explotació d’una presa desproporcionada i ineficient.Però la situació pactada dista molt a priori d’una explotació que facicompatibles els usos dels concessionaris i d’un règim de cabalsmediambientalment sostenible.

D’unaprimera lectura de l’acord, es desprèn que l’èxit del model a implantar segons eldocument està fortament subjecte al règim hídric de l’any en curs, de maneraque en episodis prolongats de sequera, es poden interrompre llargament elscabals (mesos o fins i tot anys) amb el que això significa per l’ecosistema ques’hagi pogut recuperar.

Esper aquest motiu, que des d’una postura constructiva però crítica, volemcomentar una sèrie de punts de l’acord en què estem clarament disconformes iproposar algunes mesures a annexar, per millorar-lo fins que l’experiènciapilot aconselli avançar en un nou acord millor, com es pot deduir del redactatde l’acord on diu l’establiment de les condicions per a larealització de les primeres proves i el seguiment de les actuacions demodificació de l’explotació de l’embassament del Catllar, de manera que espugui comprovar que l’explotació satisfactòria és compatible amb l’alliberamentd’uns cabals ambientals al riu Gaia”.

 

Esmenes a l’acord:

a) Elprimer punt que considerem imprescindible annexar a l’acord és, que en virtutde l’essència del mateix acord consistent en l’explotació de l’embassament acotes baixes més eficients, per tal de minimitzar les pèrdues i que aquestessiguin destinades al cabal ambiental, establirtambé una cota llindar màxim per sobre del qual els cabals alliberats no esredueixin als definits pel pla sectorial de cabals de manteniment (que fixamínims i no màxims) i/o a un nou pols de cabal generador. D’aquesta maneraevitem la inundació de vegetació de la cubeta de l’embassament, el mantenimentde volums en cotes en què s’intensifiquen les pèrdues (aigües no aprofitadesper concessionaris ni pel riu), i afavorim les condicions d’un “període humit”aigües avall de l’embassament (recarrega d’aqüífer, reforç del bosc de ribera,fauna,...).

b) Unsegon punt a estudiar i introduir és l’establimentd’un període màxim sense alliberament de cabal ambiental. Donat que en aquestprimer acord, des del nostre punt de vista, s’ha estat molt poc compromèspolíticament en l’assumpció del diferencial de cost del bescanvi d’aigua deREPSOL per aigües regenerades (un 19% màxim del consum anual de Repsol),primant l’alliberament d’usos industrials d’aigua del CAT, sobre l’alliberamentdels del Gaià en una proporció de 0.77Hm3 del Gaià per 7.23Hm3 del CAT. Creiemque en anys de secada en que es rebaixin perllongadament (3-4 mesos) elsllindars d’alliberament de les cotes 87.5 i 84.5 segons pertoqui, i per tal deconservar el patrimoni natural que es recuperi al tram baix del riu, caldria introduir períodes puntualsd’alliberament per secada tallant el consum de REPSOL i compensant-li aquestamb aigua regenerada o del CAT en les mateixes condicions pactades en l’acord.És a dir, excepcionalment quan es perllonguin els períodes d’interrupció delcabal ambiental, generar cabals periòdics d’emergència cada 3-4 mesos ambvolums que REPSOL deixaria de captar i que li serien compensats. D’aquestamanera malgrat tenir un riu intermitent (ara n’hi ha, ara no), ens assegurem uncabal d’emergència que permeti nodrir basses i gorgs on refugiar-se la fauna(peixos i amfibis) i un mínima recàrrega de l’aqüífer del que s’abasteix elbosc de ribera.

c)Pel que fa a la comissió de seguiment,creiem que a part dels membres que l’acord preveu que l’integrin, caldria complementar-laamb dos membres tècnics independents més, que preferiblement podrien serdesignats per l’esperem en breu constituït Consell de Conca del Gaià, pertal d’exercir de garant dels interessos del riu i informar al Consell de Concaquan aquest es reuneixi.

d)Pel que fa a les responsabilitats de l’Agència Catalana de l’Aigua, consideremque caldria explicitar que les actuacionsa la llera a executar amb caràcter immediat (dins l’any a partir de lasignatura de l’acord) han d’incloure necessariament, el desplaçament delcol·lector d’aigües fecals que discorre pel bell mig de la llera d’aigüesbaixes, per on ha de fluir l’aigua des del Catllar i fins a la desembocadura aTamarit. Igualment aprofitem per reclamar que es faci pública la PEF del Gaià, einaimprescindible per delimitar l’abast del condicionament de la llera.

e) Per últim, i com ja hemsol·licitat a través de les al·legacions presentades al Programade mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, que altram del riu Gaià catalogat amb el codi: 0600070 “El Gaià des de lapresa del Catllar fins al mar” on es planteja l’exempció d’acompliment delsobjectius ambientals de la DMA de les masses d’aigua de rius per l’escenaritemporal de l’any 2015, donada lasignatura d’aquest acord i amb l’objectiu de reforçar-lo, s’elimini aquestacondició d’exempció per al tram final del riu Gaià, així com per la seva desembocadura.

Baix Gaià, 28 de juliol de 2010 


27.07.10

Els diables de Cervera dediquen un versot al riu Gaià

Publicat a General | 10:16

Durant la Festa Major de La Riera de Gaià d'enguany, el Ball de Diables de Cervera van ser la colla convidada. Entre els versots que van llegir, en van dedicar un al riu Gaià. Us el reproduïm perquè el podeu llegir, tot agraint als Diables de Cervera la seva complicitat i el seu bon fer.

 

 

De la fontde Brufaganya

l’aigua elsportants han baixat

des de daltde la muntanya

on ferenpresoner el Sant...

 

Des de Sant Magí–patró de Cervera –, a laBrufaganya,

i de la serra deQueralt

baixa cap a la Riera, cap a la costa,

el Gaià, serpentejant.

 

Santa Coloma, Pontils,

banya Querol, Pontd’Armentera,

rega Santes Creus,Vilarodona

i a El Catllar, l’any75, va i li foten una presa.

 

Són els amics de la REPSOL,

creadors de treball ide riquesa,

i també d’algun negrenuvolot,

que us escurça latitola, i també la vellesa.

 

Diuen que és perrefrigerar

que allà tot ho tenenmolt calent...

Seran els collons iles butxaques

d’algun polític id’algun ajuntament.

 

I a partir del’embassament, què?

el riu és mort, totés sequera,

d’aigües fecals teniuun col·lector,

i també, com elsindis, una reserva.

 

Sí allà baix a Altafulla,

que amb l’aqüífer plede sal,

a la banyera de lescases,

ja crien raps iescamarlans.

 

Si l’Ebre és vida alDelta,

el Gaià és vida aquí,al Baix Gaià.

Cabal ecològic, queja toca!

i que el riu aboquial mar!!

 

De la fontde Brufaganya

l’aigua pelriu ha de baixar

des de daltde la muntanya

on ferenpresoner el Sant...

 

Sóc diable deCervera,

terra seca i port demar.

Els rius, com lespersones, com les nacions,

han de gaudir dellibertat.

 

Diables de Cervera –Carranquers / La Rierade Gaià, 18 de juliol de 2010


22.07.10

Salvem el Gaià valora positivament, però amb cautela, l’anunci d’assoliment del primer acord entre l’ACA i REPSOL

Publicat a General | 20:59

Salvem el Gaià valora positivament, però amb cautela, l’anunci d’assoliment del primer acord entre l’ACA i REPSOL per l’establiment d’un cabal ambiental al curs baix del riu Gaià, 35 anys després de la construcció de l’embassament del Catllar.

Després de fer-se públic l’acord entre l’empresa REPSOL i l’Agència Catalana de l’Aigua per establir un cabal ambiental al curs baix del riu Gaià, la plataforma Salvem el Gaià ha convocat una assemblea el proper dimecres, 28 de juliol a les 7 de la tarda a Altafulla, per fer una valoració del document que s’ha presentat avui.

Sense conèixer encara en profunditat el contingut del document, volem expressar la nostra satisfacció perquè després d’onze anys i gràcies a la pressió social exercida des de la comarca del Baix Gaià, s’ha empès a l’empresa REPSOL i l’administració competent a assolir un primer acord per a trobar una solució al conflicte del cabal ambiental del Gaià. 

Baix Gaià, 22 de juliol de 2010


12.07.10

Activistes de Salvem el Gaià reivindiquen el cabal ecològic en el marc del Big Jump

Publicat a General | 18:26

Unacolla d'activistes de Salvem el Gaià ha participat avui a la Torre d'enGuiu, a El Catllar, en un simulacre de bany per a reivindicarl'establiment del cabal ecològic. Aquesta acció s'emmarca en el BigJump, una campanya conjunta celebrada a tota Europa per a reivindicarels nostres rius.

 

En el transcurs de l'acte s'ha llegit elsegüent manifest:

"La Directiva Marc de l'Aigua de laUnió Europea d’octubre de l’any 2000 va obrir, finalment i per via legislativa,la porta a la recuperació de la biodiversitat tant aquàtica com terrestre delsnostres rius, i els de tot Europa, així com dels seus cabals i de la qualitatde les seves aigües. Malauradament, resta molt per fer. Toti que l’estat d’alguns rius ha millorat, les pressions dels estaments políticsi econòmics que utilitzen els rius com a simples eines de creixement econòmic,només poden ser contrarestades per l’acció d’una part de la societat que volanar més enllà de les raons merament econòmiques, respectant la vida i aquestplaneta: un planeta ple d’aigua, del qual només un 2,5% és aigua dolça. Peraquest motiu, des de l’any 1995, diferents grups de tot Europa ens posemd’acord per saltar alhora en els nostres rius i reivindicar que tornin a sernets i plens de vida. D’aquí ve el nom “Big Jump” (“Gran Salt”). El riu Gaià té el trist honor de ser unriu que no desemboca en cap mar, llac o riu del que fos tributari, doncsdesemboca en un polígon petroquímic. La dessecació dels seus últims kilòmetresha implicat la mort d’un riu, i l'agonia d'un ecosistema del què només enresten algunes pinzellades escadusseres. Degut a interessos econòmics, laindustria petroquímica porta dècades imposant la mort hídrica al riu, que havist desaparèixer la seva fauna ictiològica, la seva vegetació de ribera i elcorredor ecològic que conformava . Per altra banda, la falta de cabals a la Planade Tamarit, ha comportat una degeneració de la mateixa, amb la intrusió salinaa l'aqüífer i la falta d'aportació de sorra i còdols a la platja.

 

Les mesures polítiques sempre han estat insuficients i toves, perquè beneficis iocupació, malauradament, acostumen a prevaldre sobre la natura, iconseqüentment sobre la vida. El riu Gaià, com la resta de rius catalans, haservit per abocar brossa, runes, i fins i tot per encabir un col·lectord'aigües fecals al bell mig de la seva llera, que resultarà un escull sifinalment s'assoleix el tan anhelat alliberament de cabal ambiental. Esperem doncs que la pressió popularporti les administracions responsables a superar un model econòmic insostenibleque espolia la natura sense pensar en el futur, en les properes generacions imolt menys en la resta d’éssers vius. i que podem veure en breu la gentretornar a gaudir i banyar-se en les aigües dels nostres rius.

Fins i tot ara, quan la DirectivaMarc de l'Aigua, d’obligat compliment als estats de la UE, hauria de ser unesperó perquè societat, polítics i empresaris s’unissin per recuperar labellesa i riquesa dels nostres rius, tot un reguitzell de maniobres especulativescontinuen, hores d’ara, amenaçant les seves ribes, fauna i flora que d’ells endepèn. Macroprojectes esportius, nous polígons industrials, sobreexplotacióagrícola de cabals i aqüífers, purins, muntanyes de sal, etc. Polítiques defets consumats contra lleis llunyanes. Ambició i visió a curt terminienfrontats a una planificació i aprofitament sostenibles (compatibles fins itot amb activitats econòmiques que depenguin de rius i cabals vius ipreservats) i a un món millor i més viu que deixar als que vinguin darrera.

Som al riu Gaià, però podria ser qualsevol altre riu; tots ells estan enperill, tots ells necessiten gent conscient que vetlli per ells en aqueststemps foscos que, potser, només potser, portin nous temps de més amor per lanatura i de més responsabilitat sobre els nostres actes i llurs conseqüènciesfutures. Esperem dons que aquest siguil'últim Big Jump de secà, i que ens poguem retrobar l'any vinent al tram baixdel Gaià amb els peus en remull veient com el riu recupera la vida que no lihauria d'haver estat mai arrevassada.

Salut i Gaià

Baix Gaià, 11 de juliol de 2010


08.07.10

Mulla't pel Gaià!

Publicat a General | 07:54

Un any més, arriba la campanya europea del Big Jump, que aquí adaptem amb el lema "Mulla't pel Gaià!". Amb aquesta acció conjunta a nivell europeu, es vol fer notòria la situació dolenta de molts rius europeus i la necessitat urgent de millorar-ne la qualitat de les aigües i l'ecosistema de ribera. L'acció conjunta es durà a terme aquest diumenge, 11 de juliol. Podeu consultar la pàgina web del projecte:  http://www.rivernet.org/bigjump/

 

Aquí al Gaià ens mirem la qüestió amb esperança. Pot ser que sigui l'últim Big Jump de secà? Sembla que el conveni entre les parts ja és una qüestió de cerrells i que aviat podrem tenir una solució al respecte. Participem doncs aquest diumenge amb aquesta idea. Hem quedat a les 10 del matí per esmorzar al Bar de la Cooperativa del Catllar i a les 11 al Gaià, davant de la Torre d'en Guiu. Per més informació podeu trucar al telèfon 649555884 o enviar-nos un correu electrònic a aigua@riugaia.cat

Salut i Gaià!