30.05.10

Propera assemblea de Salvem el Gaià, 8 de juny de 2010

Publicat a General | 10:03

Aquest proper dimarts, 8 de juny a partir de les 19:30 a la Perla d'Altafulla, farem una nova reunió per tractar diverses qüestions. Com sempre, us demanem que sigueu puntuals.
 
 
A l'adreça http://carlesrico.blogspot.com/ trobareu imatges de la I Marxa d'en Carles Rico.

30.05.10

A la tardor, XI Fòrum de les Terres del Gaià

Publicat a General | 09:48

El Fòrum de les Terres del Gaià ha arribat a la seva desena edició. Al llarg de la seva història ha estat capaç de generar idees i sinergies. Destaquem-ne algunes: les Jornades d’Estudi i Difusió de les Terres del Gaià, la Marxa o el propi nom “Terres del Gaià”. La sala de plens de l’Ajuntament de Torredembarra va acollir el darrer debat d’on va sorgir la idea de conèixer altres experiències mancomunades de gestióde territoris que superen les estrictes fronteres administratives. Cal tenir present que el Gaià neix a Santa Coloma de Queralt, travessa pobles com Vilabella, Montferri, Salamó i va a parar a Tamarit.

Temps d’oportunitats

Conèixer com altres territoris s’han organitzat per desenvolupar els seus pobles, crear oportunitats de treball per als seus joves i protegir el medi pot ser un bon recurs per madurar les idees. Com gestionar una possible rutade castells? I una ruta a peu entre el naixement i la desembocadura? Etc.

Consorcis

Al Fòrum va aparèixer el concepte de Consorci. Coneguem-ne alguns. La Taula del Sènia (www.tauladelsenia.org) aglutina 22 pobles de banda i banda de la frontera administrativa del Principat, del País Valencià i la Franja de Ponent. Tots ells estan situats prop del riu Sénia. La Taula té per objectiu crear un punt de trobada permanent, cercar inversions per, finalment, intentar que els joves no continuïn abandonant aquelles terres.

El Consorci per a l’Execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre (www.pladeturisme.cat) és un altre exemple. Cal destacar que està formatper quatre Consells Comarcals: Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre ila Terra Alta.

A la tardor

A la tardor d’enguany es farà el XI Fòrum. Segurament serà al Pont d’Armentera. Serà un bon moment per posar en comú les experiències i treure conclusions.
Jordi Suñé
 
 
 
Acta del X Fòrum:
PRESENTACIÓ: El Xè Fòrum Terres del Gaià es vacelebrar el passat diumenge 2 de maig a la sala de plens de l’Ajuntament deTorredembarra. La trobada es va fer després de la 1ª Marxa per les Terres deGaià. Aquest fet va condicionar el fòrum que va durar poc més d’una hora

ASSISTENTS: En el Fòrum hi van participar unes 32persones vingudes d’arreu de la conca del Gaià, la majoria havien fet elrecorregut de la marxa, d’altres es van incorporar a Torredembarra.

PROGRAMA

o       Benvinguda. Per part del’alcalde de Torredembarra

o       Lectura de la Crida de la 1ªMarxa per les Terres de Gaià

o       Presentació del Fòrum

o       Situació del cabal ecològicdel Gaià

o       El Fòrum en el Consell deConca del Gaià

o       Estratègia de futur del Fòrumde les Terres del Gaià

ACTA

1.- Situació del cabal ecològicdel Baix Gaià

El Joan Diaz ens explica quines hanestat les darreres passes que s’han fet en relació amb l’alliberament d’uncabal generador i de manteniment pel tram final del Baix Gaià. Ens explica quela posició de l’ACA sembla cada cop més propera a la de “Salvem el Gaià”, peròque tampoc sembla tenen la sensació de que s’estigui aprop de resoldre elconflicte. Segons ens diu s’esperarà fins l’estiu per a prendre una decisióvers augmentar la pressió sobre l’ACA.  

2.- El Fòrum en el Consell deConca del Gaià

Ja s’ha parlat més d’un cop de laintenció de l’ACA de constituir Consells de Conca a totes les conques internes.Aquest òrgan de participació consultiu i paritari disposa de quatre cadires perentitats conservacionistes. En el moment en que es comunica que si no ensaclarim des del territori com disposem d’aquestes places. Salvem el Gaià va ferles primeres passes i, tal i com havíem acordat, es posa en contacte amb totesles entitats conservacionistes, i d’estudi del Gaià, presents a la conca a fiefecte de concentrar forces. Totes les entitats s’incorporen a la iniciativaexcepte una d’elles que considera que ningú la pot representar i que ella norepresenta a ningú més. A partir d’aquí es convoca una reunió i d’aquesta esgesta l’Assemblea d’Entitats Ambientalistes del Gaià, aquesta agrupacióplanteja com emprarà les tres cadires que considera pot ocupar. Per fer-ho esconvocarà una reunió de l’AEAG prèviament a cada Consell de Conca, on estractaran amb anterioritat els temes i prendrem una postura conjunta que estraslladarà al Consell, així la veu que arribarà a l’ACA serà la veu de tots itotes. Per a ocupar les places en el Consell es designen tres representants: Joan,de Salvem el Gaià, representa entitats de caire reivindicatiu i abast local,Eli d’Ecologistes en Acció, representa entitats d’abast supralocal, Antoni, delfòrum de les Terres del Gaià, representa entitats de caire socio-ambiental. Elsrepresentants es podran renovar cada dos anys. També cal esmentar que esmantindran els grups de treball, autèntic òrgan de discussió i participació,aquests seran oberts i tots i totes hi tenim cabuda.

3.- Estratègia de futur del Fòrumde les Terres de Gaià

En aquest punts’enceta un debat vers quines passes i com s’han de fer per vertebrar iprotegir els valors de la conca. S’explica que es tenia previst de convidaralguna persona activa dins del Consorci de la Vall del Corb però que no s’hi hapogut contactar a temps. També s’explica el procés del Fòrum per arribar aplantejar un consorici de municipis, desprès de valorar diferents figures deprotecció, inclòs el Parc Natural, que des d’una perspectiva conservacionistaens sembla apropiada però difícil d’assolir en el Gaià, per les condicions dela conca, o el seu abast geogràfic. Tot i aixi els camins i les estratègiessempre es poden replantejar, per això som la societat civil, per dibuixar i re-dibuixarconstantment el nostre camí.

Després d’aquestprocés ens plantegem moltes preguntes. Quina mena de consorci?. Amb quinsobjectius?. Qui hi participa?. Com hi arribem?. Expresem diverses afirmacionsen forma de debat

o       Ens cal conèixer diversesexperiències en l’àmbit de figures de vertebració i protecció.

o       Cal arribar als ajuntaments iimplicar-los però sense deixar de banda la tasca de pedagogia vers la resta de lasocietat perquè no doni l’esquena al riu.

o       Cal plantejar clarament elsobjectius del consorci.

o       Hem de vertebrar iramificar-nos, implicant altres sectors com l’agrícola i la URV.

o       Cal tenir en compte aspecteseconòmics però sense oblidar que la nostra motivació es la conscienciació detota la societat i la protecció dels valors de la conca del Gaià.

 

Es proposadedicar a aquest tema el XI Fòrum de les Terres del Gaià, que es planteja decelebrar al Gaià Mitjà els mesos de setembre o octubre. L’Antònio proposa defer-la al Pont d’Armentera i farà el contacte amb l’alcalde.

Durant el debatem pres consciència de fins quin punt el Fòrum és una matriu d’on han sortitdiverses iniciatives com les Jornades d’estudi i divulgació de les Terres delGaià o la 1ª Marxa per aquestes terres.

Antoni Ruiz de Castroviejo