19.10.07

Propera Assemblea de Salvem el Gaià

Publicat a Medi Ambient | 12:53

El proper dijous, 25 d'octubre ens veurem a la Gelateria de la Perla d'Altafulla a les 8 del vespre. Si no sabeu arribar-hi, feu-nos un truc o envieu-nos un correu electrònic.

ORDRE DEL DIA:

1/ Explicació dels resultats de la taula d'Alcaldes.
2/ Nous objectius a plantejar.
3/ Proposta d'elaboració de material (samarretes,
enganxines,...).
4/ Pregs i preguntes.

És molt important la participació de tothom i en especial, del màxim de representants de les entitats que formem Salvem el Gaià

Algunes Informacions aparegudes als mitjans de comunicació respecte la Taula d'Alcaldes del Baix Gaià:

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2593733

http://www.diaridetarragona.com/dtgn/noticia.php?id=21866&sec=1

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2596874

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2580742

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2580734


19.10.07

El Gaià ja camina

Publicat a Medi Ambient | 12:46

El procés per consensuar una solució pel curs baix del riu Gaià ja camina. Després d'un mes intens on la xarxa d'entitats Salvem el Gaià s'ha posat en contacte amb representants municipals i Repsol, la Taula d'alcaldes del Baix Gaià ja és una realitat i es reuneix avui dimarts, 16 d'octubre, sota la presidència del Consell Comarcal del Tarragonès amb l'objectiu de plantejar quin és l'estat de la qüestió. Som plenament conscients que la solució a la problemàtica del cabal d'aigua del Gaià no és fàcil i és precisament per aquest motiu, pel qual qualsevol pas que es faci pensem que per si mateix ja té importància. Ara cal que tothom hi posi una mica de la seva part i els diferents afectats hi participin activament. L'Agència Catalana de l'Aigua, que fa temps que està preparant documentació i va impulsar un procés de participació, ha de jugar un paper sobretot pel que fa a donar la informació als afectats i avaluar les alternatives possibles. Pel que fa a Repsol, propietària de l'embassament, cal que demostri bona voluntat i respongui a les demandes que li planteja la societat civil. I per últim, i potser els més importants, hi ha els pagesos/es de la comunitat de regants. Ara que està damunt de la taula el pla territorial del Camp de Tarragona, val la pena que recordem una vegada més, que els pagesos/es són els veritables gestors del territori i que el seu treball és fonamental per conservar-lo. Des dels moviments conservacionistes, respectem les inquietuds d'aquest col·lectiu, que vetlla pels seus interessos i pensem que és indispensable que conservin les seves concessions d'aigua per continuar la seva activitat agrària. De fet, nosaltres mai no hem dit el contrari i pensem que ningú no ha d'utilitzar la comunitat de regants per crear pors al voltant de la recuperació del cabal d'aigua del Gaià. El diàleg i el consens són les eines bàsiques per arribar a una bona solució i cal que tothom hi participi sense cap recança. Esperem que aquest punt de partida que ens ofereixen els representants municipals sigui només el primer pas cap a la solució d'una situació totalment injusta per qualsevol riu.

Hèctor Hernàndez


19.10.07

El futur Parc Agrari de les Terres del Gaià

Publicat a Medi Ambient | 12:43

El municipi de Tarragona ha de liderar sense cap mena de dubte la preservació del territori litoral i de la tant anomenada Anella Verda que l’envolta. Un dels extrems de l’Anella Verda és la desembocadura del riu Gaià i els fèrtils camps de conreu adjacents. Aquests camps de conreu tenen un substrat molt ric de llims i sediments arrossegats i dipositats al llarg dels anys pel riu Gaià. És malbaratar els nostres recursos naturals permetre convertir els esmentats camps de conreu en terrenys urbanitzables, o autoritzar la instal·lació d’altres activitats del sector serveis. Prenent com a referent iniciatives existents i que funcionen força bé com és el cas del Parc Agrari del Baix Llobregat i el del Vallès, és lògic i raonable pensar que en el Baix Gaià la creació consensuada del futur Parc Agrari de les Terres del Gaià (dins del Parc Natural de les Terres del Gaià) entre tots els agents de la societat, suposarà una important embranzida econòmica i una bona oportunitat de mercat per tal de rellançar l’activitat agrícola de la zona.

Si paral·lelament s’aconsegueix fidelitzar a tota una sèrie de consumidors que viuen a la zona d’influència de la vall del riu Gaià, es permetrà que les cooperatives de pagesos que treballin en el futur Parc Agrari creïn una xarxa interactiva entre consumidors i productors tal com s’esdevé en les cooperatives agrícoles “Biocop” de la Catalunya del Nord. Apostar per una agricultura ecològica menys agressiva amb el territori, per la creació d’una marca de qualitat dels productes del camp produïts, i fins i tot per una denominació d’origen “Terres del Gaià”, ajudaria als nostres agents econòmics a veure amb bons ulls aquesta ambiciosa proposta. Seria molt interessant establir programes de col·laboració i recerca amb l’IRTA i la Universitat Rovira i Virgili per fomentar l’agricultura ecològica i estratègies per tal de recuperar espècies agrícoles mediterrànies locals i comarcals que es troben en desús. Al mateix temps s’haurien de crear itineraris naturalístics dintre del Parc Agrari, per involucrar també al sistema educatiu d’infantil, primària i secundària. Tampoc ens hauríem d’oblidar de la possibilitat del lloguer d’horts (tal com passa a la Catalunya del Nord), tant per persones jubilades com pels més joves. Però, perquè tiri endavant aquest projecte es necessita també la complicitat dels respectius consistoris i de les diferents administracions públiques, en forma del foment de polítiques incentives i actives perquè el jovent i no tant jovent torni a conrear el camp i segueixi essent un agent preservador del territori.

Exposats tots aquests raonaments ens manca si més no un element essencial de la pòcima màgica: l’aigua. L’aigua necessària per reomplenar els aqüífers del Baix Gaià, l’aigua necessària perquè el futur Parc Agrari de les Terres del Gaià sigui productiu i sostenible, l’aigua dolça que eviti la intrusió salina provinent del mar, l’aigua imprescindible perquè el bosc de ribera o de galeria esdevingui frondós i formós,... És per tot això que el restabliment del cabal ecològic o cabal de manteniment del riu Gaià és una oportunitat històrica per a tothom, tant pel futur Parc Agrari de les Terres del Gaià, com per les Comunitats de Regants, com pels ecosistemes de ribera, per la marca i segell de qualitat dels productes conreats, per la denominació d’origen “Terres del Gaià”, i pel rellançament econòmic de la comarca del Baix Gaià, però mai s’ha d’interpretar intencionadament com una amenaça ni com una pèrdua de cap tipus de concessió hidràulica de ningú. Modernitzar i optimitzar els recs, crear una xarxa potent entre consumidors i productors en cada municipi, fomentar la instal·lació d’agrotendes acomplint d’aquesta manera la fidelització dels seus habitants amb la seva terra, hauria d’ésser l’objectiu prioritari del futur Parc Agrari de les Terres del Gaià. Per acabar és cabdal destacar que tots els objectius descrits haurien de quedar reflectits i consolidats dins del futur Pla Territorial del Camp de Tarragona i dels respectius Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM’s) de tots els diferents consistoris de les Terres del Gaià, que al mateix temps haurien de dependre del futur Parc Natural de les Terres del Gaià.
 

Terres del Gaià

Lluís Estamariu