16.09.07

Comunicat de premsa

Publicat a Medi Ambient | 21:15

Salvem el Gaià convida a Repsol a cercar una solució per al riu Gaià

Salvem el Gaià va celebrar la seva assemblea dijous 13 de setembre al vespre amb l’assistència de representants de les 13 entitats adherides i de diverses persones a títol individual. Entre les decisions preses cal destacar la invitació que es farà a REPSOL, l’empresa propietària del Pantà del Catllar, per a participar al procés obert per tal de cercar una solució per al riu Gaià. La invitació es farà efectiva el 6 d’octubre pel matí. 30 membres de Salvem el Gaià es desplaçaran fins a les seves dependències per tal d’entregar personalment la proposta per escrit.

En aquest sentit Salvem el Gaià es mostra optimista i creu que les administracions, l’empresa i els regants poden arribar a un acord que beneficiï a totes les parts. D’altra banda, Salvem el Gaià creu que no hi ha altra via que la de cercar una solució perquè l’actual situació condemna a mort el riu, provoca crispació social i vulnera totes les normatives estatals, autonòmiques i europees referents als rius (Llei d’Aigües 29/85, de 2 d’agost, i la seva versió reformada, la 46/1999, que ja inclou el concepte de cabal ecològic, la Llei del Parlament 6/1999 d’ordenació, gestió i tributació de la’aigua, la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000 pel que fa al ús sostenible de l’aigua). D’altra banda, l’assemblea va decidir organitzar-se com a secció comarcal de l’entitat Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, amb 11 entitats adherides i diversos socis protectors. Es va triar un tresorer, en Joan Carles Blanch de la Riera de Gaià, una secretària, Diana Aparicio de Vespella de Gaià, i tres portaveus, Jordi Molinera d’Altafulla, Hèctor Hernández de La Riera de Gaià i Jordi Suñé de Torredembarra.

Salvem el Gaià va debatre l’estat de la nostra proposta de realitzar una Taula d’Acaldes del Baix Gaià. Després dels primers contactes la idea va endavant i estem a l’espera de notícies. D’altra banda, també proposarem que la Taula d’Alcaldes del Tarragnès que es reuneix al voltant del Consell Comarcal debati el futur cabal ecològic. Salvem el Gaià convoca una GRAN MARXA de cara al 9 de març de 2008. Per tal motiu fa una crida a la societat civil, entitats de tota mena, agrupements escoltes i grups excursinistes a sumar-se a la marxa tot posant la data a les agendes del proper trimestre aquesta convocatòria. Salvem el Gaià celebrarà la seva propera assemblea el 4 d’octubre a les 20h al Cafè L’Auca.

SALVEM EL GAIÀ

Per a més informació: Jordi Molinera, Héctor Hernández (655486116), Jordi Suñé (629 684 469)

Recull de premsa:

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2554171  http://www.diaridetarragona.com/dtgn/noticia.php?id=21454&sec=1


16.09.07

Acta de l'Assemblea del dia 13 de Setembre

Publicat a Medi Ambient | 19:22

 

Dia: 13 de setembre 2007

Hora: 20 hores

Lloc: L’Auca, Torredembarra

ENTITATS PRESENTS:ABG-Renau, ABG-Torre, ABG-La Pobla, ABG-Vespella, GEPEC, Ecologistes en Acció, JERC/Esquerra Altafulla, ERC Tarragona, Salvem la Platja Llarga, GATA, A.M La Sínia i Iniciativa Rierenca.

  1. Creació d’entitat: Per majoria s’acorda no formalitzar, per ara, cap entitat i adherir-nos a la Xarxa Nova Cultura de l’Aigua. El compte corrent que actualment es té passarà al compte de la Xarxa Nova Cultura de l’Aigua.

  1. Marxa dia 29-30 setembre: Per majoria s’acorda posposar-la i fer-la coincidir amb el Dia Mundial de l’Aigua, el proper 9 de març de 2008.

  1. Taula d’alcaldes: En Francesc Ferrer convocarà en breu la taula d’alcaldes del Baix Gaià: (Torredembarra, Altafulla, La Riera de Gaià, El Catllar, Renau, Vespella de Gaià, La Nou de Gaià, Salomó, la Pobla de Montornès, Roda de Barà, Creixell i Querol); Alcaldes, representants de l’ACA, representants de Salvem el Gaià i representants de la Xarxa Nova Cultura de l’Aigua.

Es va parlar sobre la necessitat d’aportar un o dos tècnics per poder rebatre d’una forma més tècnica i aprofundir amb els objectius.

Per altra banda, també es convocarà una nova Taula d’Alcaldes del Camp de Tarragona (falta fixar dia).

 

  1. Què volem?: Es va parlar de fixar els objectius d’actuació, de saber que volem fer i de quina manera. La necessitat d’aplegar el màxim d’entitats de la zona i tenir, especialment en compte, la comunitat de pagesos i regants. En Lluís Suñé, contactarà amb aquest col·lectiu per poder fer una reunió conjunta.

 

  1. Pla Territorial del Camp de Tarragona: Hem d’estar atents per poder fer les al·legacions pertinents en un plaç de 3 mesos des de la seva aprovació, pensem que tenim temps fins el mes de desembre d’enguany. 29 de setembre a les 19 hores a Tarragona: Mani anti-poum.

6. Projecte de l’alcalde de El Catllar: S’ha acordat no moure fitxa fins que no es realitzin les Taules d’Alcaldes. Serà un punt a tractar la propera Salvem el Gaià.

 

7. Platja Llarga: Explicació de la situació actual per Lola Paniagua, Plataforma Salvem la Platja Llarga; No s’han començat les obres del passeig per denúncia judicial d’un particular. En breu s’espera la resolució del jutjat. Abans de les eleccions Municipals, el PSC (Sr. Ballesteros) estava d’acord en establir contactes amb la Plataforma per parlar sobre la Platja Llarga però des de que són a l’Ajuntament no han volgut convocar en cap moment una trobada per parlar-hi, excusant-se que tenen moltes reunions i que no està prevista cap trobada amb ells. La Plataforma es vol unir a les altres Plataformes existents que volen salvar una platja per tenir més força. Es convocarà una nova cadena humana a l’octubre o bé a Santa Tecla a Tarragona.Demana gent que no tingui por a parlar amb un megàfon pels dies de les concentracions.

 

PREVISIÓ D’ACTES:

Dijous, 4 d’octubre 2007 a les 20 hores a l’Auca, reunió de Salvem el Gaià per a preparar l’entrega de l’adhesió a Repsol.

Dissabte, 6 d’octubre a les 9:30 hores al casal Municipal del Morell per esmorzar i a les 11 hores a les instal·lacions de Repsol per entregar la carta per participar del procés de recuperació del cabal del riu Gaià. En Jordi Suñé farà el comunicat de premsa del dia d’avui. (I diu que si s’obren les comportes de la pressa de Repsol es raparà el cabell al zero).

Diana Aparicio, La secretària

 


16.09.07

Parc de les Terres del Gaià

Publicat a Medi Ambient | 19:10

www.quelcom.net/terresdelgaià

MOCIÓ per la creació del Parc Natural de les Terres del Gaià:

Nosaltres, dones i homes que vivim, treballem i gaudim de la Conca del riu Gaià
manifestem que:


  • Reconeixem la capacitat vertebradora del nostre riu. El Gaià ens interrelaciona tant hidrogeològicament, com florística, faunística, històrica, paisatgística i, socialment.

  • És palès el valor especialment transcendent del riu Gaià encara en l’actualitat com a connector biològic de primer ordre de les comarques de Tarragona amb les terres de l’Urgell, Segarra, Anoia i Solsonès, permetent per tant el desplaçament de la fauna més septentrional del país vers la baixa muntanya mediterrània i el seu litoral.

  • La protecció del riu s’ha d’estendre més enllà dels límits marcats per la pròpia Conca hidrogràfica. Una connexió àmplia amb els sistemes naturals adjacents és el que confereix al Gaià la seva funció de connector biològic i paisatgístic. Tanmateix aquest territori es dibuixa com a una estructura frontera en l’espai altament eficaç com a ordenant dels diferents usos perimetrals.

  • Una gestió planificada i sostenible d’aquest territori pot afavorir el seu desenvolupament, un atractiu turístic i una diversificació de l’economia.

  • El moment en què ens trobem és decisiu. El Camp de Tarragona reclama des de fa temps un Pla Territorial, document que ha de marcar el desenvolupament dels diferents Plans d’Ordenació Urbana Municipal de cada poble i de cada ciutat.DEMANEM:

1.Una vegada més, el retorn de l’aigua al riu avall de l’embassament de Repsol, tal i com ho va acordar ja fa temps el Parlament de Catalunya i com ho ha recordat reiteradament el Síndic de Greuges.

2. La definició d’una figura legal de protecció per la Conca del riu Gaià i els espais naturals que s’hi interrelacionen, ensems els seus valors ecològics, històrics i paisatgístics. És també acord nostre protegir aquest territori sota la denominació de Parc Natural de les Terres del Gaià

3. Incloure el Parc Natural de les Terres del Gaià en el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, així com en el Pla de Connexions Biològiques en curs i a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

4. Que el Consell d’alcaldes del Camp de Tarragona es sumi a aquesta proposta o a una altra amb aquest esperit.

5. Traslladar aquesta decisió al Departament d’Obres Publiques i al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.