28.07.11

Salvem el Gaià denuncia l’incompliment del conveni d’alliberament del cabal ambiental del riu Gaià

Publicat a General | 11:30

La Plataforma Salvem el Gaià, denuncia que, malgrat que s’estan complint les condicions que defineix el conveni d’alliberament del cabal ambiental del riu Gaià subscrit per l’ACA i Repsol ara fa un any, aquest no s’està portant a terme.

En una nota de premsa conjunta entre els signants del conveni, es justifica el no compliment del mateix pel fet que la cota de l’aigua de l’embassament és baixa i considera adequat esperar a la tardor a què el riu disposi de més cabal.

Salvem el Gaià considera que estant la cota de l’embassament 1,5 metres per sobre de la cota definida com a llindar d’alliberament en el conveni, no hi ha cap raó objectiva per no alliberar el cabal que pertocaria, que és coincident amb les aportacions del riu, per minses que siguin, i no accepta com a raonament que la tendència de descens actual del nivell de l’embassament que podria obligar a suspendre el cabal a finals d’agost, ja que ningú té la capacitat de preveure a tres setmanes vista si plourà i el cabal del riu creixerà. Si cal interrompre el cabal en virtut del conveni s’interromp, el conveni està per complir-lo, mentrestant la llera i l’aqüífer s’hauran beneficiat del cabal alliberat.

Per tot això, i per la manca total de comunicació que hi ha hagut fins ara, Salvem el Gaià demana una reunió urgent entre les diferents parts interessades, ACA, Repsol, alcaldes dels municipis implicats, entitats ambientals i les comunitats de regants.


SALVEM EL GAIÀ

Terres del Gaià, 27 de juliol de 2011