07.11.07

V Fòrum per les terres del Gaià

Publicat a Medi Ambient | 17:53

Dissabte, 10 de Novembre, a les 17h. a la sala Audio del Castell de Santa Coloma de Queral (Baixa Segarra)

Ordre del dia: http://www.quelcom.net/terresdelgaia/agenda.html

Vè. FÒRUM PER LES TERRES DEL GAIÀ

Baixa Segarra


Castell de Santa Coloma de Queralt

Dissabte 10 de novembre

PUNTS DEL DIA:

-Articulació dels Fòrum’s versus la cordinadora Salvem Gaià, i d’altres entitats ambientalistes, plataformes...

Cerca de l’acord multilateral vers el Parc Naturals de les Terres del Gaià

I necessària i complementària tasca reinvicativa al Baix Gaià respecte del cabal i règim ecològic del riu, el manteniment i recuperació de la naturalitat de la seva llera i riberes, i del seu curs, interconnexió Ebre-CAT-Gaià a l’embassament, etc.


-Imbricació amb el Parc Agrari del Baix Gaià; prescindibilitat.


-Extensificació dels contactes i suports de les entitats del Mig i Alt Gaià, la Baixa Segarra, i terres veïnes de l'Anoia, Penedès...


-Exposició dels contactes mantinguts amb el Delegat a TGN del DPTOP i el Dr.Gral. de Patrimoni Natural del DMAH de la Generalitat


-Demanda de reunió amb el conseller del DMAH de la Generalitat; implicació-complicitat per a la reserva de territori al Pla Territorial


-Nova persona responsable com a secretari/a & coordinador/a del nostre/vostre web


-Nou consens vers el concepte de "zona perimetral/d'influència" pels territoris externs a la conca hidrogràfica


-Contacte estratègic amb AEMS-Rios con Vida:  91 8610395  -  aems@riosconvida.es


-Extensificació de la moció de suport municipal d'ABG a la resta de municipis del Mig i Alt Gaià, Baixa Segarra, Anoia i Penedès; Altafulla + Vespella + Renau + La Pobla + + + Moció al web


- Compilació del suport dels consells comarcals implicats


-Compilació del suport de tots els partits polítics


-Compilació del suport d'entitats; també telemàticament..?


-Recollida de signatures particulars; també telemàticament..?


-Al·legacions al Pla Territorial del Camp de TGN per part de les entitats; embrió d’al·legacions al web...


-La franja de “sol de potencial interès estratègic” situs entre les Piles-Biure-St.Gallard-Guialmons:

a quina desiderata es correspon de trinxar les fonts del Gaià?!

..les seves capçaleres són una de les “postals maravelloses” de Catalunya sens dubte!¡!


-Llúdriga (Lutra lutra) encara al Mig Gaià?! Disseny de la nostra mascota.


-Elaboració i difusió, a la premsa i als diferents responsables polítics, de la subsegüent

Declaració de Santa Coloma de Queralt per les Terres del Gaià


-VIè.Fòrum; compromís de propera seu...