Com es fan les begudes alcoholiques??

26
Mar
2010
10:03

    Tots (o mooolts) en bevem, i ens sonen els conceptes de fermentació i destil·lació, però sabem com funcionen?, que passa?

    Avui l'amic ens ho explica...

A quin mes es celebra nadal: