Tilt-shift Mahonés

10
Mar
2009
08:03
    Se li diu efecte tilt-shift al resultat de fer les fotos amb un determinat tipus de lent que fa que la fotografia ens sembli una maqueta. Bàsicament, es desenfoca bastant quasi tota la imatge exceptuant la franja que volem destacar, on a sobre s'intenta accentuar el color per a que sembli una mica irreal.

    No es gaire dificil de fer amb photoshop (les lents valen una pastarrufa), i encara menys amb una eïna online que podeu trobar aquí.

    Queda molt bé si teniu fotos de multituds fetes des d'un punt alt, o de conjunts d'edificis també vistos des de dalt...
     
    Barquet de papert
Animal amb trompa: