El parlament aragonès aprova la llei de llengües que passa a anomenar el català de la Franja llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental (LAPAO)

El parlament aragonès aprova la llei de llengües que passa a anomenar el català de la Franja llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental (LAPAO).

Share and Enjoy

Comments are closed.