El Paquet d'interfície en Català per al Windows Vista, realitzat per Microsoft, permet una traducció parcial al català de les ediciones en espanyol o francès del Windows Vista. Un cop Instal·lat, trobarem que els principals elements de la interfície d'usuari estan traduïts, incloent-hi el Tauler de Control, l'Internet Explorer i pràcticament totes les eines habituals que podem fer servir durant una sessió normal d'ús del Microsoft Windows Vista. (Segueix)